Strona GłównaPrawoILSWOPRPrezesi WOPRMapa strony
   
konferencje

Partnerzy

 logo polkomtel

 

WSPÓŁPRACA


RATEX

logo_kevi_nowe_cmyk_male

PODWODNIK
 

 

 

Uchwały Prezydium ZG

UCHWAŁA Nr 1/11/99

PREZYDIUM ZARZĄDU GŁÓWNEGO
WODNEGO OCHOTNICZEGO POGOTOWIA RATUNKOWEGO
z dnia 10 grudnia 1999 r.

w sprawie stopni ratowników i instruktorów WOPR

Na podstawie § 9 pkt 11 Statutu Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Prezydium Zarządu Głównego WOPR postanawia:

§ 1

W Wodnym Ochotniczym Pogotowiu Ratunkowym obowiązują stopnie:

  1. Młodszy ratownik WOPR,
  2. Ratownik WOPR,
  3. Starszy ratownik WOPR,
  4. Instruktor WOPR,
  5. Instruktor-wykładowca WOPR.

§ 2

  1. Młodszy ratownik WOPR ma prawo do pracy pod nadzorem ratownika starszego stopniem, na kąpieliskach i pływalniach oraz w czasie imprez na wodach i nad wodami.
  2. W pracy na kąpieliskach, pływalniach i innych miejscach strzeżonych nad wodami liczba zatrudnionych młodszych ratowników WOPR nie może przekraczać połowy stanu zatrudnionych ratowników WOPR.

§ 3

  1. Ratownik WOPR ma uprawo do samodzielnej pracy na kąpieliskach i pływalniach, koloniach dla dzieci i obozach młodzieżowych oraz w czasie imprez na wodach i nad wodami zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
  2. Ratownik WOPR może prowadzić szkolenie podstawowe.

§ 4

Starszy ratownik WOPR ma prawo do pełnienia funkcji kierownika zespołu ratowników WOPR.

§ 5

Instruktor WOPR ma prawo do prowadzenia zajęć na kursach do stopnia ratownika WOPR włącznie i szkoleniach specjalistycznych.

§ 6

Instruktor-wykładowca WOPR ma prawo do prowadzenia zajęć na kursach i szkoleniach specjalistycznych WOPR.

§ 7

Uchwała Nr 1/87 Prezydium ZG WOPR z dnia 29 stycznia 1987 r. w sprawie zasad prowadzenia kursów szkoleniowych z zakresu ratownictwa wodnego różnych stopni wraz z późniejszymi zmianami traci moc z dniem 31 grudnia 1999 r.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie 1 stycznia 2000 r.

Uchwała

 

Zmień język

UK DE FR


facebook

Odsłon : 9837786