Strona GłównaPrawoILSWOPRPrezesi WOPRMapa strony
   
KONFERENCJA NAUKOWA W CSP
 

Pod patronatem honorowym Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusza Błaszczaka w Centrum Szkolenia Policji w Legionowie, 18 kwietnia 2017 roku odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa pt. „Bezpieczeństwo na obszarach wodnych”. Konferencję, obecności zastępcy Komendanta Głównego Policji nadinsp. Jana Lacha, otworzyła Komendant CSP insp. Anna Rosół, a pierwszy referat pt. Nadzór nad ratownictwem wodnym jako powinność administracji rządowej wygłosił Dyrektor Departamentu Ratownictwa i Ochrony Ludności MSWiA Andrzej Świderek.

 


 

W sesji I. Bezpieczeństwo na wodach referaty wygłosili: dr hab. Taras Rak – Problematyka bezpieczeństwa na obszarach wodnych Ukrainy (Проблеми безпеки на водоймах України), Frank Dumke Zagrożenia bezpieczeństwa na obszarach wodnych w Niemczech, nadbryg. dr h. c. Wiesław Leśniakiewicz – Synergia zasobów ratownictwa wodnego, współczesne wyzwania, insp. Dariusz Minkiewicz – Działania Policji i na rzecz bezpieczeństwa i porządku na  wodach i terenach przywodnych, dr Paweł Gromek – Perspektywa rozwoju krajowego systemu ratownictwa, dr Jerzy Telak – Międzynarodowe i krajowe formy ratownictwa wodnego w ujęciu historycznym.

 

Sesja II. Przeciwdziałanie zagrożeniom bezpieczeństwa na wodach: dr Witold Skomra – Miejsce, rola i zadania Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, zastępca Dyrektora Rządowego Centrum Bezpieczeństwa Grzegorz Świszcz – Monitoring zagrożeń związanych z wodami w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa, Eddy Frede – Policja na śródlądowych obszarach wodnych w Brandenburgii  (Niemcy), dr hab. Waldemar Zubrzycki prof. WSPol. Prace podwodne realizowane przez Policję, dr hab. prof. UMK Bolesław Sprengel – Udział Policji Państwowej w ochronie bezpieczeństwa na wodach, dr Mariusz Feltynowski – Rola ewidencji zasobów ratownictwa wodnego w Krajowym Centrum Koordynacji Ratownictwa i Ochrony Ludności, dr Magdalena Zielinska – Specjalistyczne Grupy Ratownictwa Wodno-Nurkowego w krajowym systemie ratowniczo-gaśniczym.

 

Sesja III. Szkolenie i doskonalenie: dr Tomasz Zalewski – Przygotowanie do reagowania ratowników wodnych w województwie zachodniopomorskim, Olha Mural (Ольга Мураль), Organizacja zabezpieczenia medycznego zespołów służby ratowniczo-nurkowej (Організація медичного забезпечення особового складу водолазно-рятувальної служби), mł. insp. Robert Rodziewicz – System szkolenia i doskonalenia policjantów pełniących służbę prewencyjną na obszarach wodnych, mł. bryg. Grzegorz Cisek Kierunek rozwoju systemu szkolenia strażaków w zakresie ratownictwa wodnego, , dr n. med. Beata Janas – Podmioty ratownictwa wodnego w systemie Państwowego Ratownictwa Medycznego, dr Ewa Zieliński – Kwalifikowana pierwsza pomoc, kształcenie oraz unifikacja wiedzy i umiejętności ratowników wodnych, dr Oksana Galarowicz – Polska pomoc humanitarna zrealizowana przez Państwową Straż Pożarną w związku z powodziami.

 

Komitet honorowy stanowili:

1.  Dyrektor Rządowego Centrum Bezpieczeństwa

2.  Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej

3.  Komendant Centrum Szkolenia Policji


Współorganizatorami konferencji byli:

      Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni

      Lwowski Państwowy Uniwersytet Bezpieczeństwa Życia

      Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie

      Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie

      Biuro Prewencji Komendy Głównej Policji

 

Komitet naukowy stanowili:

-     Feltynowski Mariusz dr

-     Galarowicz Oksana dr

-     Jakubczak Ryszard prof. dr hab.

-     Jałoszyński Kuba prof. dr hab. – przewodniczący

-     Janas Beata dr n med.

-     Kosiński Jerzy dr hab.

-     Koszczyc Tadeusz prof. dr hab.

-     Kozyar Mykhayło prof. dr hab.

-     Krzyszkowski Andrzej dr

-     Łojek Krzysztof dr

-     Łuka Piotr dr

-     Łukasik Zbigniew prof. dr hab.

-     Maciejczyk Robert dr

-     Misiuk Andrzej prof. dr hab.

-     Pater Dariusz ks. dr hab.

-     Rak Taras dr hab.

-     Skomra Witold dr

-     Sprengel Bolesław dr hab.

-     Szubrycht Tomasz prof. dr hab.

-     Szweda Edmund prof. dr hab.

-     Telak Jerzy dr – wiceprzewodniczący

-     Teska Jarosław dr hab.

-     Tyburska Agata dr hab.

-     Wróblewski Dariusz dr hab.

-     Zalewski Sławomir dr hab.

-     Zielinska Magdalena dr

-     Zieliński Ewa dr

-     Zubek Józef dr hab. inż.

-     Zubrzycki Waldemar dr hab. prof.

 

W Komitecie organizacyjnym konferencji pracowali: mł. insp. mgr Marcin Szyndler – przewodniczący, mł. insp. mgr Robert Rodziewicz – wiceprzewodniczący, nadkom. mgr Agnieszka Gorzałczyńska-Mróz – sekretarz, mł. bryg. mgr Grzegorz Cisek
Konferencji towarzyszyła prezentacja i środków dydaktycznych ratownictwa wodnego CSP i SGSP.

 

Konferencji towarzyszyła promocja monografii:

-      Telak J., Przygotowanie ratowników w województwie świętokrzyskim do działań na rzecz bezpieczeństwa na obszarach wodnych, Legionowo 2017, ISBN: 978-83-62455-34-8.

-      Telak J., Organizacja pozarządowa ratowników wodnych w systemie bezpieczeństwa wewnętrznego Rzeczypospolitej Polskiej (Недержавнa oрганізація рятувальників на воді в системі внутрішньої безпеки Республіки Польщі), Wyd. Lwowski Państwowy Uniwersytet Bezpieczeństwa Życia, Lwów 2017 (Львів „СПОЛОМ” 2017), ISBN: 978-966-919-244-8.

-      Ratownictwo wodne oraz inne aspekty bezpieczeństwa na obszarach wodnych, dylematy i wyzwania, red. nauk. J. Telak, Legionowo 2017, ISBN: 978-83-62455-34-6.

 

Zmień język

UK DE FR


facebook

Odsłon : 5951389