Strona GłównaPrawoILSWOPRPrezesi WOPRMapa strony
   
konferencje

Partnerzy

 logo polkomtel

 

WSPÓŁPRACA


RATEX

logo_kevi_nowe_cmyk_male

PODWODNIK
 

 

 

SPOTKANIE W 50. ROCZNICĘ POWSTANIA WOPR
alt

W dniu 11 kwietnia 2012 roku w siedzibie Polskiego Komitetu Olimpijskiego odbyło się spotkanie z okazji 50. rocznicy powstania Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, w którym obok reprezentantów WOPR udział wzięli: przedstawiciel Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Jan Lityński, Minister Zdrowia Bartosz Arłukowicz, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska Stanisław Gawłowski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych Stanisław Rakoczy, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego Paweł Orłowski, posłowie na Sejm RP Piotr van der Coghen, Marek Hok i Zbigniew Pacelt, a także Wojewoda Mazowiecki Jacek Kozłowski, Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik i delegacja zagraniczna z dr Klausem Wilkensem na czele. Podczas uroczystości minister B. Arłukowicz i S. Rakoczy oraz wojewoda J. Kozłowski odznaczyli Złotym Krzyżem Zasługi Zdzisława Szwarca, Srebrny Krzyżem Zasługi Zofię Krawczyk, Tadeusza Chmielewskiego, Sławomira Gicewicza, Andrzeja Jankowskiego i Pawła Różańskiego oraz Brązowym Krzyżem Zasługi szesnaścioro ratowników i instruktorów WOPR. Prezes WOPR Jerzy Telak uhonorował Orderem Błękitnego Krzyża WOPR Prezesa Honorowego WOPR Wojciecha Płóciennika i Złotym Krzyżem za Zasługi dla WOPR Tadeusza Olszańskiego. Marszałek A. Struzik przekazał na ręce J. Telaka medal pamiątkowy Pro Masowia. Spotkanie jubileuszowe poprowadzili Paulina Chylewska i Sebastian Szczęsny, a śpiewał zespół ToBeUp.


Wśród wielu zaproszonych gości, w spotkaniu rocznicowym uczestniczyli: Rektor Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie prof. zw. dr hab. dr h. c. Brunon Hołyst, Dyrektor Rządowego Centrum Bezpieczeństwa Marek Komorowski, Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej gen. bryg. Wiesław Leśniakiewicz i z-ca KG PSP nadbryg. Piotr Kwiatkowski, Rektor Szkoły Głównej Służby Pożarniczej nadbryg. Ryszard Dąbrowa, Komendant Szkoły Aspirantów PSP st. bryg. dr Grzegorz Stankiewicz, z-ca Komendanta Głównego Policji insp. dr hab. Arkadiusz Letkiewicz, Komendant Stołeczny Policji nadinsp. Mirosław Schossler, Komendant Komisariatu Rzecznego Policji mł. insp. Piotr Kłys, Komendant Centrum Szkolenia Policji insp. Roman Stawicki, Z-ca Dyrektora Departamentu Bezpieczeństwa Pozamilitarnego BBN Krzysztof Liedel, Z-ca Dyrektora Departamentu Ratownictwa i Ochrony Ludności MSW Edyta Muszyńska, Dyrektor Gabinetu Prezydenta m. st. Warszawy Renata Wiśniewska, Zastępca Dyrektora Biura Sportu i Rekreacji m. st. Warszawy Janusz Samel, Dyrektor Pałacu Młodzieży Urszula Wacowska, Dyrektor Biura Administracyjno-Gospodarczego m. st. Warszawy Andrzej Kicman, Prezes PZMiNW Andrzej Marcinkowski i Sekretarz Generalny PZMiNW Paweł Szabelewski, Prezes PZP Krzysztof Usielski, Naczelnik ZHP hm. Małgorzata Sinica, Pełnomocnik NIVEA Polska Małgorzata Bielicka, Prezesi Sport Mega Marketing Anna Konieczna i Dariusz Knapik, Prezes Zarządu Polish Vodka Association Andrzej Szumowski, wiceprezes PZU S.A. Bogusław Skuza, Krajowy Koordynator ds. Bezpieczeństwa PL. 2012 Tadeusz Zygmunt, Sekretarz Zarządu Mazurskiej Służby Ratowniczej Jan Sagański, Prezes Mazurskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Zbigniew Kurowicki, Z-ca Prezydenta Żyrardowa Grzegorz Obłękowski i Prezes Aqua Żyrardów Taida Sochańska, Prezes Polskiego Związku Żeglarskiego Wiesław Kaczmarek, Prezes Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Pływania Niemowląt Iwona Turant, wiceprezes PSPN Magdalena Dąbrowska, Prokurent Qpharma Sp. z o.o. Katarzyna Marczyk, Prezes ZG PTTK Lech Drożdżyński, Prezes GOPR Jan Łuszczewski, Naczelnik Grupy Krynickiej GOPR Michał Słaboń oraz liczni przedstawiciele urzędów, służb, organizacji i firm współpracujących z WOPR oraz przedstawiciele WOPR.

Ratownicy i instruktorzy WOPR odznaczeni Brązowym Krzyżem Zasługi: Jakub Friedenberger, Jan Gazda, Zbigniew Kołodziejski, Andrzej Krzyszkowski, Mariusz Krzywiński, Filip Orłowski, Krzysztof Piotrowicz, Krzysztof Piotrowski, Arkadiusz Stanula, Piotr Synowiec, Robert Wawruch, Milan Wilhelmi, Tomasz Zalewski, Andrzej Zarzecki, Ewa Zieliński, Kazimierz Żak.

Listy gratulacyjne: Jerzy Żychliński, Komendant Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie st. bryg. mgr inż. Marek Chmiel, Komendant Centrum Szkolenia Logistyki im. Kazimierza I Odnowiciela płk Dariusz Żuchowski, Komendant Centrum Szkolenia Policji insp. dr Roman Stawicki, Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej gen. brygadier Wiesław Leśniakiewicz, Komendant Główny Policji nadinsp. Marek Działoszyński, Komendant Szkoły Aspirantów PSP w Poznaniu st. bryg. dr inż. Grzegorz Stankiewicz, Komendant-Rektor Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie insp. dr Piotr Bogdalski, Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik, Mazurska Służba Ratownicza Komandor Andrzej Chudzicki Sekretarz Zarządu Jan Sagański, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych Stanisław Rakoczy, Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Sekretarz Generalny Roman Bargieł i Prezes Lech Drożdżyński, Poseł na Sejm RP Beata Bublewicz, Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego Andrzej Kraśnicki, Prezes Polskiego Stowarzyszenia Pływania Niemowląt Iwona Turant, Prezes Russia Life Saving Society on Water Petr Nelezin, Prezes Zarządu Głównego Polskiego Związku Wędkarskiego Eugeniusz Grabowski, Rektor Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie dr hab. prof. n. Alicja Przyłuska-Fiszer, Rektor Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie prof. zw. dr hab. dr h.c. Brunon Hołyst, Rektor-Komendant Szkoły Głównej Służby Pożarniczej nadbryg. Ryszard Dąbrowa, Sekretarz Generalny Polskiego Komitetu Olimpijskiego Adam Krzesiński, Zastępca Szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego Zdzisław Lachowski (2)

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

 

Zmień język

UK DE FR


facebook

Odsłon : 6996768