Strona GłównaPrawoILSWOPRPrezesi WOPRMapa strony
   
Prawodawstwo Europejskie
Dyrektywa 2006/7/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 lutego 2006 rokudotycząca zarządzania jakością wody w kąpielisku i uchylająca dyrektywę 76/160/EWG
Zalecenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 kwietnia 2008 rokuw sprawie ustanowienia europejskich ram kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie (2008/C 111/01)

Zmień język

UK DE FR


facebook

Odsłon : 6419835