Strona GłównaPrawoILSWOPRPrezesi WOPRMapa strony
   
konferencje

Partnerzy

 logo polkomtel

 

WSPÓŁPRACA


RATEX

logo_kevi_nowe_cmyk_male

PODWODNIK
 

 

 

KONFERENCJA I POSIEDZENIE RADY NAUKOWEJ

1W dniach 7-9 stycznia 2014 roku w Szczyrku z udziałem Prezesa WOPR dr Jerzego Telaka, Wicprezesa Zarządu Głównego WOPR dr Tomasza Zalewskiego, członka Prezydium ZG WOPR Marka Grodzkiego, członka Prezydium ZG WOPR Ewy Zieliński oraz doradcy Prezesa WOPR ds. Rozwoju Magdaleny Zielińskiej odbyła się Konferencja Naukowa pn. Zimowa Szkoła Sportów Wodnych i Rehabilitacji w Wodzie oraz posiedzenie Rady Naukowej WOPR, której obradami kierował jej Przewodniczący dr hab. Wojciech Wiesner prof. nadzw., który przedstawił sprawozdanie roczne Przewodniczącego RN oraz wręczył Akty Powołania do RN WOPR: prof. dr hab. Robertowi Kasprzykowi, dr Maciejowi Konarskiemu, dr Dariuszowi Paterowi. W trakcie spotkania Prezes J. Telak uhonorował medalem 50-lecia WOPR dr hab. Marka Rejmana i dr Dariusza Patera, Srebrnym Medalem Za Zasługi dla WOPR dr hab prof. nadz. Ewę Dybińską, Brązowym Medalem Za Zasługi dla WOPR dr med. Piotra Siermontowskiego. W programie konferencji: (pdf)

 

KOMITET NAUKOWO–ORGANIZACYJNY KONFERENCJI: ZIMOWA SZKOŁA SPORTY WODNE, RATOWNICTWO, REKREACJA I REHABILITACJA W WODZIE

prof. dr hab. Ella Bulicz, dr Agata Bornikowska (sekretarz), prof. dr hab. Ewa Dybińska, prof. dr Uldis Gravitis, prof. dr Robert Kasprzyk, prof. dr hab. n. med. Jerzy Kiwerski, prof. dr hab. Tadeusz Koszczyc, dr n. med. Maciej Konarski, prof. dr hab. n. med. Wodzisław Kuliński, dr inż. Andrzej Krzyszkowski (przewodniczący), dr Anna Kwaśna, prof. dr Arvils Lielvards, prof. dr hab. inż. Zbigniew Łukasik, dr n. med. Krzysztof Makuch, prof. dr hab. n. med. Igor Murawow, prof. dr hab. Dariusz Mucha, prof. dr hab. n. med. Romuald Olszański, ks. dr Dariusz Pater, dr Florian Parnicki, dr hab. Lidia Pawelec, prof. dr hab. n. med. Agnieszka Pedrycz, dr inż. Tomasz Perzyński, dr Ewa Piotrowska-Całka, dr hab. Marek Rejman, dr hab. n. med. Piotr Siermontowski, dr inż. Mariusz Smolarkiewicz dr n. med. Mieczysław Szatanek, doc. dr Zdzisław Szwarc, dr Jerzy Telak (wiceprzewodniczący), prof. dr hab. Wojciech Wiesner, prof. dr hab. Jerzy Wolanin, prof. dr hab. Krystyna Zatoń.

 

Tematyka konferencji objęła zagadnienia z zakresu funkcjonowania człowieka w środowisku wodnym oraz wpływu czynników zewnętrznych i wewnętrznych na jego stan fizyczny i psychiczny w różnych sytuacjach. Obrady odbyły się w sekcjach:

 • SPORTY WODNE - technika i biomechanika pływania, inżynieria w sportach wodnych, metodyka nauczania, motywacja w sporcie – stany psychiczne, fizjologia wysiłku fizycznego, logistyka w sporcie, rozwiązania systemowe w sporcie, metody treningowe – optymalizacja, analiza wyniku
 • RATOWNICTWO WODNE - zagrożenia i wypadki, zarządzanie bezpieczeństwem, procedury ratownicze, techniki ratownicze, metodyka nauczania, efektywność i optymalizacja, logistyka akcji ratunkowej, współdziałanie służb ratowniczych, profilaktyka i prewencja
 • REHABILITACJA - analiza zdarzeń i wypadków, dobór metody rehabilitacji, urazy wywołane wysiłkiem fizycznym, mechanizm urazu i rehabilitacji w wodzie, analiza zjawisk fizycznych w wodzie, optymalizacja wysiłku w procesie rehabilitacji, analiza anatomicznych ograniczeń wysiłku, diagnoza stanu i profilaktyka, problemy w rehabilitacji sportowców.

PATRONAT: Rektor Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierz Pułaskiego w Radomiu prof. dr hab. Zbigniew Łukasik

 

ORGANIZATORZY:

 • Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu
 • Wydział Inżynierii Bezpieczeństwa Cywilnego Szkoły Głównej Służby Pożarniczej GSP w Warszawie
 • Rada Naukowa WOPR
 • Polskie Towarzystwo Medycyny i Techniki Hiperbarycznej
 • Zakład Medycyny Morskiej i Tropikalnej WIM w Gdyni
 • Zakład Sportów Wodnych i Zimowych AWF w Białej Podlaskiej
 • Wydział Transportu i Elektrotechniki UTH w Radomiu
 • Wydział Logistyki WSH w Kielcach
 • Katedra Rekreacji AWF we Wrocławiu

Konferencję otworzyli:

 • dr J. Telak, Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie
 • dr inż. A. Krzyszkowski, Uniwersytet Technologiczno Humanistyczny w Radomiu
 • dr hab. W. Wiesner, prof. nadzw. Katedra Rekreacji, AWF we Wrocławiu

Referaty Inauguracyjne Prowadzący: dr Agata Bornikowska

 • prof. dr hab. n. med. Włodzisław Kuliński Wojskowy Instytut Medyczny, Klinika Rehabilitacji pt. HYDROTERAPIA – TRADYCJA – MIEJSCE WE WSPÓŁCZESNEJ MEDYCYNIE
 • dr n. med. Dawid Aleksandrowicz Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Radomiu pt. UDRAŻNIANIE DRÓG ODDECHOWYCH W WARUNKACH POZASZPITALNYCH I PROWADZENIE AKCJI AcBCDE
 • dr n. med. Robert Pałka Laboratorium Ratownictwa Medycznego i Procedur Medycznych pt. ZNACZENIE TRENINGU SYMULACYJNEGO W PRZYPADKU PACJENTÓW URAZOWYCH
 • dr hab. W. Wiesner, prof. nadzw. pt. ZADANIA BADAWCZE I EDUKACYJNE RADY NAUKOWEJ WOPR W ZAKRESIE RATOWANIA TONĄCYCH I BEZPIECZEŃSTWA W WODZIE

I SESJA (8.01) Prowadzący: dr hab. E. Dybińska, prof. nadzw., dr hab. A. Pedrycz,

 • Dybińska E., Dynamika zmian wyniku sportowego Mistrzostw Polski w konkurencjach 50, 100, 200 m stylem dowolnym kobiet i mężczyzn w latach 1922–2012 w odniesieniu do rezultatów Mistrzostw Europy
 • Telak J., Rodziewicz Robert, Zarys historii policji wodnej (rzecznej) w Polsce w latach 1919-2013
 • Mucha Dariusz, Wpływ środowiska wodnego na korekcję pleców okrągłych i zwiększenie zakresu ruchomości stawów ramiennych
 • Telak J., Zieliński Ewa, Zielinska Magdalena, Oceny skali bólu występującego u poszkodowanego dokonywane przez ratowników KSRG – propozycja pomiaru piątego parametru życiowego
 • Marczyński Dariusz, Zielinska Magdalena, Telak J., Koncepcja zarządzania gotowością operacyjną ratownictwa wodnego w krajowym systemie ratowniczo-gaśniczym
 • Marczyński D., Telak J., Współpraca Państwowej Straży Pożarnej z administracją publiczną w sytuacjach kryzysowych – wybrane zagadnienia
 • Krzyszkowski A., Łukasik Z., Kasprzyk Robert, Bornikowska Agata, Sporty wodne i ratownictwo w bezpieczeństwie asymetrycznym
 • Pater D., Chrześcijańska symbolika wody a elementy sportu w ascezie
 • Wiesner W., Pawelec Iwona, Ryzyko wypadku w parkach wodnych w Polsce w opinii użytkowników i klientów
 • Murias Radosław, Telak J., Praca ratowników WOPR na wybranych kąpieliskach nadmorskich w Gdańsku w latach 2007–2011
 • Zalewski Tomasz, Parobczy Jakub, Wybrane aspekty procesu uruchamiania Wojewódzkiego Centrum Powiadamiania Ratunkowego w świetle nowych uwarunkowań legislacyjnych
 • Telak J., Zielinska M., Przygotowanie funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej do działań ratowniczych na obszarach wodnych
 • Klarowicz Andrzej, Wpływ werbalnego uświadamiania wrażeń kinestetycznych w środowisku wodnym na ekonomizację bezpośredniej akcji ratowniczej
 • Grodzki Marek, Telak J., Wybrane aspekty szkolenia ratowników wodnych i instruktorów w zakresie ratownictwa wodnego

II SESJA (9.01) Prowadzący: dr hab. Marek Rejman, prof. dr Robert Kasprzyk

 • Telak J., Zastosowanie pojazdu amfibijnego GAMMA w trudnych warunkach terenowych
 • Telak J., Komunikacja masowa SMS w ratownictwie wodnym
 • Łukasik Z., Perzyński Tomasz, Nowe technologie w bezpieczeństwie w turystyce wodnej
 • Rejman M., Siermontowski P., Ogrodnik Bogusław, Próba wyznaczenia czynników optymalizacji techniki pływania pod wodą na podstawie analizy ruchów napędowych techniką klasyczną oraz kraulem i delfinem
 • Wiesner W., Ogrodnik Bogusław, Edukacyjne wartości rekordowych osiągnięć w nurkowaniu i pływaniu długodystansowym
 • Konarski M., Siermontowski P., Kwalifikacja zdrowotna nurków zawodowych okiem lekarza – praktyka i lekarza – urzędnika
 • Siermontowski P., Konarski M., Pedrycz A., Kaczerska Dorota, Możliwe odległe następstwa zdrowotne uprawiania turystyki nurkowej na podstawie własnych badań doświadczalnych
 • Ogrodnik B., Pływanie i nurkowanie w akwenach wysokogórskich
 • Pawelec L., Realizacja podstawy programowej przez nauczycieli wychowania fizycznego w szkole podstawowej

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

10

 

11

 

12

 

13

 

14

 

15

 

16

 

1

 

17

 

a1

 

a2

 

a3

 

a4

 

a5

 

szkoa

 

Zmień język

UK DE FR


facebook

Odsłon : 7894919