Strona GłównaPrawoILSWOPRPrezesi WOPRMapa strony
   
konferencje

Partnerzy

 logo polkomtel

 

WSPÓŁPRACA


RATEX

logo_kevi_nowe_cmyk_male

PODWODNIK
 

 

 

LOGISTYKA W RATOWNICTWIE

Na konferencji naukowej "Logistyka w Ratownictwie" w Suwałkach (8-10 września 2014 r.) członkowie Rady Naukowej WOPR wygłosili referaty: dr Jerzy Telak pt."Zdarzenia komunikacyjne w województwie kujawsko-pomorskim w 2013 roku – wybrane aspekty”, dr Ewa Zieliński pt. "Stosowanie AED w zagrożeniu środowiskowym hipotermii przez ratowników wodnych w aspekcie wybranych procedur logistycznych", dr Tomasz Zalewski pt. "Wybrane logistyczne uwarunkowania dysponowania sił i środków w ramach tworzonego zintegrowanego systemu ratownictwa wodnego", dr Andrzej Krzyszkowski pt. "Logistyka a bezpieczeństwo asymetryczne", ks. dr Dariusz Pater pt. "Asceza jako element logistycznego procesu ratownictwa".

Konferencja "Logistyka w Ratownictwie" była konferencją interdyscyplinarną, umożliwiająca spotkanie i wymianę poglądów specjalistów z różnych dyscyplin i kierunków nauki, zajmujących się szeroko pojętym ratownictwem osób i mienia. Głównym interdyscyplinarnie analizowanym problemem było optymalizowanie procesu logistycznego przebiegu akcji niesienia pomocy w różnych typach zagrożeń i zdarzeniach o zróżnicowanej skali i zasięgu. Oprócz zagadnień związanych z szybkim i efektywnym przeprowadzaniem akcji ratunkowych, były tematy związane ze sposobami i metodami przeciwdziałania zagrożeniom oraz sposoby likwidacji skutków zdarzeń.


Organizatorzy:

 • Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. K. Pułaskiego w Radomiu
 • Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie
 • Park Naukowo-Technologiczny Poska-Wschód w Suwałkach
 • Laboratorium Symulacji Medycznych w Suwałkach
 • Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej w Józefowie
 • Polskie Towarzystwo Medycyny i Technik Hiperbarycznych
 • Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
 • Wydział Nauk o Bezpieczeństwie WSOWL we Wrocławiu

Komitet Naukowo-Organizacyjny:

 • prof. Ełła Bulicz
 • dr Agata Bornikowska - sekretarz
 • prof. Joanna Hawlena
 • prof. Robert Kasprzyk
 • dr Marek Kisilowski
 • prof. Ryszard Kłos
 • prof. Henryk Komsta
 • dr Piotr Korneta
 • prof. Zbigniew Kotwica
 • nadbrygadier mgr Marek Kowalski
 • dr Aldona Kuśmińska-Fijałkowska
 • dr Andrzej Krzyszkowski - przewodniczący
 • prof. Zbigniew Łukasik
 • prof. Anna Mężyk
 • prof. Igor Murawow
 • prof. Adam Nogalski
 • prof. Marek Opielak
 • prof. Romuald Olszański
 • mgr Robert Pałka – koordynator
 • dr Dariusz Pater
 • prof. Agnieszka Pedrycz
 • prof. Ewa Płaczek
 • prof. Jarosław Prońko
 • prof. Stanisław Przerembel
 • prof. Ewa Rudnik
 • dr Agnieszka Saracen
 • dr hab. Piotr Siermontowski
 • dr Bartosz Sokół
 • dr Dariusz Skalski
 • prof. Tomasz Smal
 • prof. Henryk Spustek
 • lek. med. Mieczysław Szatanek
 • dr Jerzy Telak
 • prof. Jerzy Wolanin
 • dr Dariusz Wróblewski
 • dr Tomasz Zalewski

Sekretariat konferencji:

 • dr Agata Bornikowska - kierownik sekretariatu
 • dr Tomasz Perzyński
 • lek. med. Dawid Aleksandrowicz
 • dr Dorota Kaczerska
 • mgr Przemysław Rudzki

Sesja Plenarna: Prowadzący: prof. dr. hab. Zbigniew Łukasik, prof. dr. hab. n. med. Agnieszka Pedrycz

 • prof. dr hab. n. med. Adam Nogalski Uniwersytet Medyczny w Lublinie - ROLA I ZADANIA JEDNOSTEK PAŃSTWOWEGO RATOWNICTWA MEDYCZNEGO W ZDARZENIACH I WYPADKACH MASOWYCH
 • prof. dr hab. n. med. Zbigniew Kotwica Uniwersytet Technologiczno Humanistyczny w Radomiu - POSTĘPOWANIE FARMAKOLOGICZNE I OPERACYJNE W POWYPADKOWYCH URAZACH KRĘGOSŁUPA
 • prof. dr. hab. Henryk Spustek Wydział Bezpieczeństwa Wyższej Szkoły Wojsk Lądowych we Wrocławiu - PROGNOZOWANIE ZAGROŻEŃ SZTUKĄ PRZEWIDYWANIA RZECZYWISTOŚCI

I Sesja: Prowadzący: prof. dr hab. Ewa Płaczek prof. dr hab. Jarosław Prońko

 • Leszek Szpakowski, Szkolenie kierowców samochodów specjalnych jako niezbędny element prawidłowego działania systemu ratownictwa
 • Dariusz Sadowski, Działania ratowniczo – logistyczne Państwowej Straży Pożarnej podczas zdarzeń i wypadków masowych
 • Robert Pich, Witalis Pellowski, Techniczne wsparcie dekontaminacji masowej – potencjał wojsk chemicznych
 • Dawid Aleksandrowicz, Izabela Krzyszkowska, Resuscytacja tonących – logistyka postępowania według wytycznych ERC
 • Stanisława Zamkowska, Anna Mężyk, Zagrożenia bezpieczeństwa podróżnych w transporcie zbiorowym
 • Marta Czekirda, Violetta Mianowna, Henryka Sobótka, Robert Pałka, Poziom satysfakcji pacjentów w szpitalnych oddziałach ratunkowych
 • Stanisław Kozioł, Andrzej Zbrowski, Bezpieczeństwo pojazdów specjalnych służb ratowniczych w ruchu drogowym
 • Andrzej Krzyszkowski, Logistyka a bezpieczeństwo asymetryczne
 • Ewa Zieliński, Jerzy Telak, Agata Bornikowska, Grażyna Chełmińska, Barbara Boniek, Zdarzenia komunikacyjne w województwie kujawsko-pomorskim w 2013 roku – wybrane aspekty
 • Tomasz Targosiński, Analiza wybranych wypadków drogowych mogących mieć związek z widocznością w warunkach nocnych
 • Jerzy Telak, Kinga Grobelska, Ewa Zieliński Stosowanie AED w zagrożeniu środowiskowym hipotermii przez ratowników wodnych w aspekcie wybranych procedur logistycznych
 • Gabriel Nowacki, Małgorzata Walendzik, Cezary Krysiuk Funkcjonowanie centrów powiadamiania ratunkowego (CPR) w ogólnoeuropejskim systemie eCall
 • Tomasz Zalewski, Wybrane logistyczne uwarunkowania dysponowania sił i środków w ramach tworzonego zintegrowanego systemu ratownictwa wodnego
 • Lucyna Brzozowska, Robert Dunat, Modelowanie propagacji związków niebezpiecznych uwolnionych w wyniku zdarzenia drogowego
 • Teresa Grabińska, Zagrożenia od nowych biotechnologii
 • Anna Szajewska, Janusz Rybiński, Termowizja w działaniach gaśniczych
 • Robert Pałka, Symulacje medyczne - nowoczesna forma kształcenia w ratownictwie
II Sesja: Prowadzący: prof. dr hab. Henryk Spustek, prof. dr Hab. Anna Mężyk
 • Tadeusz Stupak, Ryszard Wawrach, Logistyczne zabezpieczenie akcji SAR na morzu przez KSBM
 • Tadeusz Stupak, Ryszard Wawrach, Modernizacja krajowego systemu łączności radiotelefonicznej na morzu dla ratowania życia
 • Piotr Siermontowski, Maciej Konarski, Marcin Orłowski, Katarzyna Ostapowicz, Agnieszka Pedrycz, Potrzeby logistyczne ogniska strat masowych w przypadku chorób szczególnie niebezpiecznych
 • Paweł Sobczak, Analiza efektywności systemu Pick by Light
 • Ewa Płaczek, Damian Lis Działalność organizacyjna wodnego ochotniczego pogotowania ratunkowego w Polsce – jej implikacja w logistyce
 • Ewa Płaczek Ratownictwo –nowe wyzwania dla logistyki
 • Inga Abgarowicz, Monika Wachnik, Tomasz Plasota, Media społecznościowe jako narzędzie wspierające działania ratownicze KSGR
 • Jarosław Prońko, Optymalizacja procesu zaopatrywania
 • Marek Kisilowski, Nowe spojrzenie na pojęcie zagrożeń i bezpieczeństwa narodowego
 • Jerzy Kisilowski, Andrzej Krzyszkowski, Szybka kolej a transport lotniczy
 • Romuald Michniewicz, Iwona Michniewicz, Obserwacja, podstawowa umiejętność w profilaktyce utonięć
 • Marcin Mąka, Andrzej Lisaj, Model alokacji zdarzeń radiokomunikacyjnych w obszarze A1
 • Damian Pawlus, Łukasz Borawski, Mikołaj Kruszewski, Michał Niezgoda, Implementacja badawczego środowiska symulacyjnego na symulatorze jazdy wysokiej klasy
 • Małgorzata Zysińska, Wojciech Przybylski, Adaptacja Pojazdów dla Osób Niepełnosprawnych Ruchowo w Projekcie Auto Mobility Center (AMC-2)
 • Małgorzata Zysińska, Wojciech Przybylski, Pojazdy dla osób niepełnosprawnych ruchowo w świetle przepisów homologacyjnych

III Sesja: Prowadzący: prof. dr hab. Robert Kasprzyk, prof. dr hab. Piotr Siermontowski

 • Krzysztof Zembrowski, Adam P. Dubowski, Paweł Stopnick,i Pojazdy do zbioru i transportu biomasy na chronionych terenach bagnistych – ocena ich pracy i oddziaływania na środowisko naturalne
 • Paweł Ciężkowski, Tomasz Mirosław, Adam Zawadzki, Zbigniew Żebrowski, Metodyka weryfikacji założeń projektu koncepcyjnego na przykładzie kapsuły ratunkowej do ewakuacji poszkodowanych w środowisku niebezpiecznym
 • Dariusz Mucha, Agata Bornikowska, Tadeusz Ambroży, Teresa Mucha, Mateusz Geryń, Analiza podejmowanych interwencji przez ratowników fundacji R2 w Krakowie
 • Adam Lasota, Łukasz Borawski, Tomasz Kamiński, Michał Niezgoda, Projekt i implementacja rejestratora OBD do rejestracji wielkości dla potrzeb badania infrastruktury drogowej
 • Wiktor Jasiński, Andrzej Duszyński, Przepusty w inżynierii komunikacyjnej – materiały, badania, zagrożenia
 • Przemysław Simiński, Analiza głównych wymagań w odniesieniu do środków transportu w ratownictwie technicznym ciężkich pojazdów specjalnych
 • Agata Bornikowska, Joanna Skopińska, Zbigniew Skopiński, Sylwester Kuliński, Wpływ uwarunkowań logistycznych na proces rehabilitacji polskich weteranów rannych na misjach poza granicami kraju
 • Joanna Hawlena, Anna Płatek–Kępińska, Małgorzata Legwant–Wójcicka, Lotnicze Pogotowie Ratunkowe jako przykład firmy non – profit w sektorze usług logistycznych
 • Dariusz Pater, Asceza jako element logistycznego procesu ratownictwa

Opracowania uczestników konferencji zostały opublikowane w czasopiśmie „Logistyka” 4/2014, Radom 2014, ISSN 1231-5478

 

Zmień język

UK DE FR


facebook

Odsłon : 9900583