Strona GłównaPrawoILSWOPRPrezesi WOPRMapa strony
   
konferencje

Partnerzy

 logo polkomtel

 

WSPÓŁPRACA


RATEX

logo_kevi_nowe_cmyk_male

PODWODNIK
 

 

 

POSIEDZENIE RADY NAUKOWEJ

W dniu 12 stycznia 2015 roku w Szczyrku odbyło się posiedzenie Rady Naukowej WOPR, któremu przewodniczył prof. nadzw. dr hab. Wojciech Wiesner (Przewodniczący RN), a udział wzięli prof. nadzw. dr hab. Ewa Dybińska (Wiceprzewodniczący RN), prof. nadzw. dr hab. n. med. Włodzisław Kuliński, doc. dr hab. Piotr Siermontowski, dr hab. Marek Rejman, dr inż. Andrzej Krzyszkowski, dr Andrzej Ostrowski, dr Jerzy Telak (wiceprezydent International Life Saving Federation of Europe) i dr Tomasz Zalewski (członek Zarządu ILS Federation),

a także zaproszeni goście: prof. dr hab. Tadeusz Ambroży, prof. dr hab. Joanna Hawlena, prof. dr hab. Dariusz Mucha, prof. dr hab. med. Agnieszka Pedrycz, dr inż. Agata Bornikowska, dr Oksana Galarowicz, dr inż. Dorota Kaczerska, dr Iwona Michniewicz, dr Lidia Pawelec, dr inż. Tomasz Perzyński, dr Ewa Zieliński, mgr Inga Abgarowicz, mgr Zbigniew Biel, mgr Paweł Błasiak (wiceprezes ZG WOPR), mgr Tomasz Kozak, mgr Antoni Krejpcio, mgr Wacław Mozer, mgr Radosław Murias, mgr Sylwester Kuliński, mgr Maciej Zieliński, lek. med. Ignacy Bamberg, Krzysztof Skrzyniarz (wiceprezes ZG WOPR), Magdalena Pieniążek.

Prof. dr hab. W. Wiesner podziękował za owocną pracę, przypomniał cele i zadania RN oraz przedstawił sprawozdanie z działalności RN w 2014 r. W sprawozdaniu przedstawił rozwój naukowy członków i osób współpracujących z RN, tematyczne zespoły badawcze, konferencje naukowe organizowane przy współudziale RN, konsultacje i spotkania robocze członków RN, publikacje naukowe członków RN oraz nakreślił zadania RN w 2015 r. Wśród zadań RN znalazły się:
  • Przygotowanie projektów badawczych dotyczących ratownictwa i bezpieczeństwa nad wodą
  • Rozwijanie współpracy naukowej w ramach proponowanych zespołów problemowych
  • Zwiększenie aktywności publikacyjnej i wdrożeniowej w obszarze ratownictwa wodnego i bezpieczeństwa nad wodą
  • Uaktualnienie i uzupełnienie składu osobowego RN
  • Wprowadzenie kadencyjności kierownictwa i przeprowadzenie wyborów do nowej RN.

Rekomendację Przewodniczącego prof. dr hab. W. Wiesnera na członka RN uzyskali:

  • prof. nadzw. dr hab. med. Agnieszka Pedrycz
  • dr inż. Agata Bornikowska
  • dr inż. Dorota Kaczerska
  • dr Ewa Zieliński

W dyskusji głos zabrało kilka osób. W. Mozer poruszył szereg spraw, w tym wymienił obszary, które wg niego powinny zostać objęte tematyką dociekań naukowych. Dr A. Krzyszkowski podkreślił potrzebę utrzymania wysokiego autorytetu naukowego członków RN. K. Skrzyniarz wyraził akceptację władz WOPR dla działań RN i kontynuowania jej pracy w strukturach WOPR. Dr I. Michniewicz zwróciła uwagę na to, że sens istnienia i działania RN wykracza poza strukturę jednego tylko podmiotu zajmującego się ratownictwem wodnym, ponieważ badania naukowe z tego zakresu mają uniwersalny charakter. Zaproponowała modyfikację nazwy RN i zasad członkowstwa, aby mogli w niej znaleść się naukowcy z innych organizacji działających w zakresie ratownictwa wodnego. Podobne rozwiązanie zaproponowała dr A. Bornikowska, wskazując możliwość zapraszania do rozwiązywania konkretnych problemów badawczych naukowców spoza RN. Dr T. Zalewski zasugerował konieczność rozwijania współpracy międzynarodowej w dziedzinie bezpieczeństwa wodnego i ratowania tonących.

Pod koniec posiedzenia RN prof. W. Wiesner poinformował, że III Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Stan, perspektywy i rozwój ratownictwa, kultury fizycznej i sportu w XXI wieku” odbędzie się w Bydgoszczy w dniach 12-14 czerwca 2015 roku.

 

Zmień język

UK DE FR


facebook

Odsłon : 9786838