Strona GłównaPrawoILSWOPRPrezesi WOPRMapa strony
   
konferencje

Partnerzy

 logo polkomtel

 

WSPÓŁPRACA


RATEX

logo_kevi_nowe_cmyk_male

PODWODNIK
 

 

 

II MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA W ROWACH

II Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Ratownictwo wodne, sport pływacki i kultura fizyczna w teorii i praktyce", którą otworzył Prezes Słupskiego WOPR Piotr Dąbrowski, a przewodniczył obradom Przewodniczący Rady Naukowej WOPR w Słupsku prof. dr hab. Stanisław Przybylski odbyła się w 25-26 września 2015 r. w Rowach. Galeria zdjęć

Pocdczas konferencji mec. Maciej Furs omówił problemy prawne wynikające z konstrukcji ustawy o bezpeczeństwie osób przewających na obszarach wodnych i przepisów wykonawczych do niej. Dr Jerzy Telak wygłosił referat pt. "Działalność Międzynarodowej Federacji Ratowania Życia - globalnej organizacji ratowników wodnych", po którym dokonał oceny aktywności polskiego członka tej federacji oraz implikacji, wynikających z krajowych regulacji prawnych dot. ratownictwa wodnego i niejednokrotnie niezrozumiałych interpretacji organu administracji rządowej nadzorującego ratownictwo wodne. Dr Ewa Zieliński, dr J. Telak i dr Oksana Galarowicz przygotowali referat pt. "Projekt oceny ryzyka zawodowego ratownika wodnego na pływalni krytej". Dr O. Galarowicz przedstawili: "Doskonalenie działań administracji lokalnej i służb ratowniczych do reagowania na zagrożenia związane z wodą w obwodzie lwowskim".

 

W monografii  pt. „Ratownictwo wodne, sport pływacki i kultura fizyczna w teorii i praktyce”, Tom 2, red. nauk. W. Moska, S. Przybylski, D. Skalski, Wyd. Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego, Gdańsk 2015, ISBN 978-83-62390-33-5, po słowie wstępu (Waldemar Moska, Stanisław Przybylski, Dariusz Skalski), zostały zamieszczone opracowania (w części referowane na konferencji):

 • S. Przybylski, D. Skalski, T. Kozak, J., Wykorzystanie dronów w ratownictwie wodnym
 • J. Telak, Działalność Międzynarodowej Federacji Ratowania Życia, globalnej organizacji ratowników wodnych – wybrane aspekty
 • E. Zieliński, J. Telak, O. Galarowicz, Projekt oceny ryzyka zawodowego ratownika wodnego na pływalni krytej
 • J. Przybylski, M. Urban, D. Skalski, S. Przybylski, Bezpieczeństwo wodne w miejscowości turystycznej na przykładzie Skarszew
 • A. Stanula, M. Strzała, A. Ostrowski, M. Jędruś, A. Kula, Wpływ pogody na liczbę wypadków utonięć w Polsce w 2012 roku
 • J. Telak, O. Galarowicz, E. Zieliński, Doskonalenie działań administracji lokalnej i służb ratowniczych do reagowania na zagrożenia związane z wodą w obwodzie Lwowskim
 • B. Waade, P. Makar, A. Pęczak-Graczyk, Ocena sprawności specjalnej ratowników WOPR
 • B. Waade, G. Bielec, A. Pęczak-Graczyk, Piotr Makar, Ocena wytrzymałości specjalnej kandydatów na ratownika WOPR
 • P. Makar, A. Pęczak-Graczyk, B. Waade, H. Maksim, Wpływ objętości treningowej na wyniki uzyskane podczas mistrzostw polski juniorów na przykładzie wybranych klubów pływackich
 • P. Makar, A. Pęczak-Graczyk, B. Waade, Wpływ treningu beztlenowego na zmiany w technice pływania stylem dowolnym zawodnika klubu AZS AWFIS Gdańsk
 • A. Pęczak-Graczyk, P. Makar, B. Waade, Analiza obciążeń treningowych zastosowanych w BPS do Mistrzostw Europy w Pływaniu w Sheffield 1998 i Walencji 2000
 • A. Pęczak-Graczyk, P. Makar, B. Waade, B. Zielińska, Ocena poziomu wiedzy z zakresu bezpieczeństwa wodnego uczniów trenujących i nietrenujących pływania
 • A. Stanula, M. Strzała, A. Ostrowski, M. Niegot, W. Sadowski, Rozkład tempa pływania na dystansie 200 m stylem dowolnym w latach 2000–2012
 • Z. Kalisz, A. Zawołańska, M. Hoffman, K. Kalisz, J. Telak, E. Zieliński, Efektywność dziesięciotygodniowego programu redukcji wagi w grupie wsparcia „Papilio Vita”
 • J. Telak, O. Galarowicz, E. Zieliński, S. Piechocińska, Efektywność profilaktyki uzależnień stosowanych w zespole szkół ogólnokształcących województwa kujawsko-pomorskiego w świetle przeprowadzonych badań
 • O. Zabolotna, S. Przybylski, D. Skalski, J. Przybylski, Postawy młodzieży – uczniów zespołu szkół publicznych im. Mikołaja Kopernika w Skarszewach wobec narkotyków
 • S. Przybylski, O. Zabolotna, D. Skalski, J. Przybylski, Egzaminy gimnazjalne uczniów w roku szkolnym 2012/2013 w gminach powiatu starogardzkiego na tle województwa pomorskiego i obszaru dolnej Wisły
 • S. Przybylski, D. Skalski, D. Czarnecki, J. Przybylski, Stany nadzwyczajne a ograniczenia wolności praw człowieka i obywatela
http://www.konferencjarowy.pl/p

 

Zmień język

UK DE FR


facebook

Odsłon : 9786638