Strona GłównaPrawoILSWOPRPrezesi WOPRMapa strony
   
konferencje

Partnerzy

 logo polkomtel

 

WSPÓŁPRACA


RATEX

logo_kevi_nowe_cmyk_male

PODWODNIK
 

 

 

PO POSIEDZENIU WŁADZ ILSE

W 2012 r. delegatami do władz ILS Federation zostali wybrani m. in. ówczesny Prezes WOPR dr Jerzy Telak i wiceprezes Zarządu Głównego WOPR dr Tomasz Zalewski. Dr T. Zalewski następnie został wybrany na członka Zarządu ILS. W ILS Federation of Europe wiceprezydentem został dr J. Telak, Przewodniczącym Komisji Edukacji dr Aleksander Skaliy, członkiem Komisji Zarządzania i Administracji Apoloniusz Kurylczyk, członkiem Komisji Ratownictwa Kuba Friedenberger a ekspertem ds. Sportu na środkowo-wschodnim obszarze działania Filip Orłowski.

Następne wybory do władz ILS odbędą się w 2016 r. Miejsce i ranga WOPR w ILS będzie odzwierciedlona funkcjami powierzonymi jego delegatom. Po kompromitującym występie obecnego przedstawiciela ZG WOPR na posiedzeniu ILSE na Cyprze (1-3 maja 2015 r.) będzie stosunkowo trudno zachować wysoką pozycję WOPR na arenie międzynarodowej. Czy do przedstawiciela WOPR za jakość wyartykułowanych poglądów, poziom wystąpienia, podczas spotkania z władzami ILSE można mieć pretensje? Nie, ponieważ to było wynikiem możliwości indywidualnych i mechanizmu automatycznego zachowia stadnego. On tylko wykonał zleconą pracę, a treść jego wypowiedzi wynikała z wielokrotnego jej powtarzania w środowisku, w którym pozostaje. Użycie "straszaka", że: "jeżeli nie będzie tak jak ja chcę" (skąd jest znana taka retoryka?) to WOPR wystąpi z ILS, może być tylko skutkiem absolutnej ignoracji, nawet jeśli miało to miejsce w kuluarach. Słowa wypowiedziane przez przedstawiciela do niedawna lidera ILSE w Europie środkowej i wschodniej wywołały konsternację na forum międzynarodowym. Operacja ILS Fedration w toku, czas pokaże jaki będzie jej skutek finalny.

Międzynarodowa Federacja Ratowania Życia (International Life Saving Federation, ILS) przewodzi, wspiera działalność i współpracuje z innymi międzynarodowymi i narodowymi organizacjami zaangażowanymi w prewencję utonięć, zapewnianie bezpieczeństwa na obszarach wodnych i propagowanie sportu ratowniczego wśród ratowników, także zawodowych. ILS zrzesza organizacje (stowarzyszenia, federacje) narodowe z około 25 mln ratowników wodnych.

Misją ILS jest zwiększenie bezpieczeństwa oraz ochrony życia ludzkiego w środowisku wodnym, co czyni za pomocą różnych środków, w tym poprzez ułatwianie wymiany informacji o badaniach i najlepszych praktykach. ILS jest uznawana za autorytet w dziedzinie globalnych działań prowadzonych na rzecz prewencji utonięć, organizacją niepowiązaną z żadną religią, posiadającą w swoich szeregach ludzi o różnych wyznaniach i ateistów. Przewodzi, wspiera i współpracuje z krajowymi organizacjami ratownictwa wodnego, których celem jest poprawa bezpieczeństwa na wodach przez prowadzenie przedsięwzięć prewencyjnych, zapobiegających utonięciom osób, ratowanie osób i edukacji w zakresie bezpieczeństwa na obszarach wodnych, doskonalenie umiejętności niesienia pomocy tonącym, prowadzenia akcji ratowniczych, a także propagowanie i rozwój sportu ratownictwa wodnego.

Europejska Federacja Ratownia Życia (International Life Saving Federation of Europe, ILSE), podmiot samodzielny, jednocześnie Oddział Regionalny ILS właściwy dla Europy, powstała we wrześniu 1994 r. ILSE zrzesza i reprezentuje interesy organizacji ratowniczych działających na rzecz bezpieczeństwa na wodach kontynentu europejskiego, którzy są członkami trzech kategorii tj.: członkowie pełnoprawni, członkowie zrzeszeni, członkowie korespondenci. Obecnie w strukturach ILSE znajduje się: 37 członków pełnoprawnych, 3 członków zrzeszonych i 3 członków korespondentów. Organizacje członkowskie ILSE skupiają ponad pięć milionów ratowników i działaczy na rzecz bezpieczeństwa w środowisku wodnym.

 

Zmień język

UK DE FR


facebook

Odsłon : 9852106