Strona GłównaPrawoILSWOPRPrezesi WOPRMapa strony
   
konferencje

Partnerzy

 logo polkomtel

 

WSPÓŁPRACA


RATEX

logo_kevi_nowe_cmyk_male

PODWODNIK
 

 

 

dr Dagmara Budnik-Przybylska

doktor nauk humanistycznych w zakresie psychologii, nadany w 2008 roku. Absolwent studiów magisterskich i doktoranckich z psychologii Uniwersytetu Gdańskiego oraz studiów podyplomowych: Psychologia Sportu, Doradztwo Zawodowe oraz licencjackich na kierunku Edukacja niepełnosprawnych intelektualnie z terapią indywidualną. Pracuje od 2005 roku w Zakładzie Psychologii Sportu Instytutu Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego, pełni funkcję z-cy kierownika Studiów Podyplomowych z Psychologii Sportu oraz opiekuna Sekcji Psychologii Sportu koła naukowego ANIMA.Członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, członek zarządu Sekcji Psychologii Sportu przy PTP, członek Zespołu ds. psychologii Komisji Medycznej Polskiego Komitetu Olimpijskiego oraz Europejskiej Federacji Psychologii Sportu (FEPSAC). Czterokrotnie nominowany psycholog olimpijski oraz certyfikowany psycholog sportu klasy I nr 13 PTP. Współpraca z kadrami olimpijskimi, odpowiada za przygotowanie zawodników do startu w zawodach tj.: Mistrzostwa Świata, Europy, Igrzyska Olimpijskie. Współpraca z Pomorską Federacją Sportu, prowadzi treningi mentalne dla młodych zawodników. Współpraca w ramach projektów badawczych z ośrodkami zagranicznymi: College of Sport and Exercise Science and Institute of Sport, Exercise and Active Living (ISEAL), Victoria University, Melbourne, Australia, Utah State University. Doradca zawodowy, współpraca z Wojewódzkim Urzędem Pracy, Miasteczkiem Zawodów w Gdyni, Centrum Integracja W Gdyni. Stopień sternika morskiego i 3 dan w karate. Uczestnik kilkudziesięciu konferencji naukowych krajowych i zagranicznych.
Autor lub współautor kilkudziesięciu opublikowanych artykułów naukowych:

 • Budnik D., Obraz bliskiego związku w percepcji studentów, Acta Elbingensia, Rocznik Naukowy EUH-E, T.III, Elbląg 2005.
 • Makarowski R., Budnik D., Placebo czy trening w sportach lotniczych, Medicina Sportiva, 10(2006), s. 91-94.
 • Budnik D., Psychological characteristic of children form sport schools and schools without additional physical education, Research Yearbook. The Official Journal of Jędrzej Śniadecki Academy of Physical Education and Sport, Volume 12, Nr 1, 2006.
 • Budnik D.,Style radzenia sobie ze stresem u sportowców i osób nieuprawiających sportu, w: M. Plopa (red.), Człowiek u progu trzeciego tysiąclecia: wyzwania i zagrożenia, Wydawnictwo Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej, Elbląg 2007.
 • Budnik D., Osobowość karateki w perspektywie czasowej, w: Plopa M., Błażek M., Współczesny człowiek w świetle dylematów i wyzwań. Perspektywa psychologiczna, Impuls 2008.
 • Graczyk M., Budnik D., Miejsce i rola psychologa w sporcie wysokokwalifikowanym, Żyć godnie…, XXXIII Zjazd Naukowy PTP 2008.
 • Budnik D., Kaźmierczak M., Sport w życiu współczesnych nastolatków, w: M. Krawczyński (red.), Psychologiczne konteksty aktywności fizycznej człowieka, wyd. Ateneum, Gdańsk(2008), 185-198
 • Kaźmierczak M., Budnik D.Cechy osobowościowo-temperamentalne a aktywność społeczna młodzieży, w: Plopa (red.), Człowiek u progu trzeciego tysiąclecia: wyzwania i zagrożenia, t. 3, Wyd. Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej, Elbląg 2009, s. 425-434.
 • Kaźmierczak M, Budnik D., Sport jako wyznacznik jakości funkcjonowania współczesnej młodzieży. Efekt płci rodzica i dziecka, w: H. Marzec i Cz. Wiśniewski (red.), Rodzina na początki III tysiąclecia – obraz przeszłości i teraźniejszości, Nauk. Wyd. Piotrkowskie, Piotrków Trybunalski 2009, t. 1, 269-280.
 • Budnik D., Kobieta uprawiająca karate jako partnerka życiowa?, w: M. Guszkowska (red.), Aktywność ruchowa kobiet. Formy, uwarunkowania, korzyści i zagrożenia, wyd. AWF, Warszawa 2009, s. 139-149.
 • Budnik D., „Tak” w treningu mentalnym, w: J. Blecharz i M. Siekańska (red.), Praktyczna Psychologia Sportu. Wykorzystanie koncepcji psychologicznych w sporcie,  Wyd. AWF, Studia i monografie nr 54 Kraków, s. 100-109.
 • Budnik D., Personality profile, stress doping styles and self-image of karate competitors with different attitudes towards meditation, Journal of Combat Sports and Martial Arts, Vol. 1, 1(2), 2009, p. 15-20.
 • Gordin R., Budnik D., Psychometric testing and service delivery in sport psychology: a review of a Polish-American collaboration, 12th World Congress, Meeting New Challenges and Bridging Cultural Gaps in Sport and Exercise Psychology? 17-21.07.2009, Marakesz, Maroko, Światowa Organizacja Psychologii Sportu (ISSP).
 • Gordin R., Budnik D.How to work with the athletes who lose motivation and prevent of burnout, Motivation, Self-regulation, Gender, 3-5.06.2010, Uniwersytet Gdański, I Society for the Study of Motivation, Gdańsk 2010.
 • Makurat F., Budnik D., Przybylski J., Attitudes toward sport of youth and students, Motivation, Self-regulation, Gender, 3-5.06.2010, Gdańsk 2010, Uniwersytet Gdański, I Society for the Study of Motivation.
 • Makurat. F., Budnik. D., Przybylski J.,Coach – athlete relationships. Relationships development, maintenance and dissolution 07-09.07.2011 , Uniwersytet Gdański, International Association of Relationship Research (IARR), Gdańsk 2011.
 • Budnik-Przybylska D., Przybylski J., Progressive muscle relaxation training, physiological parameters and mood state, "Sport and Exercise Psychology: Human Performance, Well-Being and Health", The 13th European Congress of Sport Psychology, 12-17.07.2011, Portugalia, Madera, FEPSAC.
 • Makurat F., Budnik D., Przybylski J., Postawy młodzieży licealnej i akademickiej wobec sportu, w: M. Ciosek (red.), Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna wyzwaniem dla nauczycieli i wychowawców nowego wieku, Wydawnictwo Adam Marszałeks, Toruń 2012, s. 452-47.
 • Budnik D., Co za dużo to nie zdrowo, czyli o perfekcjonizmie w sporcie, w: J. Blecharz, M. Siekańska, A. Tokarz, (2012) (red).Optymalizacja treningu sportowego i zdrowotnego z perspektywy psychologii, s. 421-430.
 • Przybylski J., Budnik D., Przybylski S., Jakość życia dzieci niepełnosprawnych trenujących i osiągających sukcesy w pływaniu w ocenie ich rodziców W: J. Blecharz, M. Siekańska, A. Tokarz (red), Optymalizacja treningu sportowego i zdrowotnego z perspektywy psychologii, 2012, s. 333-343.
 • Budnik-Przybylska D., Przybylski J., Przybylski S., Ocena EURO 2012 w opinii studentów UG i AWFiS Gdańsk (Assessment of EURO 2012 in the Opinion of Students of the University of Gdansk and Gdansk University of Physical Education and Sport). Rocznik Naukowy, 22 2013, 65-75.
 • Budnik-Przybylska D., Przybylski J., Trening mentalny pomocą w radzeniu sobie ze stresem oraz efektywnym funkcjonowaniu u menadżerów, w: T. Konieczny (red.), Stres w organizacji Harmonia Universalis Gdańsk 2014, s. 127-154.
 • Budnik-Przybylska D.,Changing in motivation for practising karate as individuals gain experience through training. Cywilizacja i Polityka, 12, 2014, s. 366-378.
 • Budnik-Przybylska D., Przybylski J., Wybrane elementy treningu mentalnego w ratownictwie wodnym. Selected elements of mental training in water rescue, w: Ratownictwo wodne, sport pływacki i kultura fizyczna w teorii i praktyce. Redakcja naukowa; Waldemar Moska, Stanisław Przybylski, Dariusz Skalski, wyd. AWFiS, Gdańsk 2014, s. 145.
 • Budnik-Przybylska D., The Imagination in Sport Questionnaire – reliability and validity, Current issues in personality psychology, volume 2(2), 2014, 196-207.
 • Budnik-Przybylska D., Karasiewicz K.,  Morris T., Watt ReliabilityA, factor structure, and construct validity of the Polish version of the sport imagery ability measure, Current issues in personality psychology, volume 2(4), 2014, s. 196-207.
 • Osmański P., Budnik-Przybylska D., Doświadczenia Szermierzy Związane Z Urazem Fizycznym (Fencers’ Experiences Associated With Sport Injury), Journal of Health Sciences, 2014, 4(15), 63-82.
 

Zmień język

UK DE FR


facebook

Odsłon : 7696185