Strona GłównaPrawoILSWOPRPrezesi WOPRMapa strony
   
KONFERENCJA WE LWOWIE

We Lwowskim Państwowym Uniwersytecie Bezpieczeństwa Życia (Львівський Державний Університет Безпеки Життєдіяльності) 15 października 2015 r. Prorektor ds. Naukowych dr hab. Taras Rak (Przewodniczący Komitetu Naukowego) i dr Jerzy Telak (kierownik projektu, wiceprzewodniczący KN) otworzyli konferencję naukową pt. "Zarządzanie bezpieczeństwem na obszarach wodnych", w ramach projektu rozwojowego "Bezpieczna woda – doskonalenie działań administracji lokalnej i służb ratowniczych podczas reagowania na zagrożenia związane z wodą w obwodzie lwowskim”, którego liderem jest Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie. Wykład inauguracyjny pt. Вдосконалення діяльності місцевої адміністрації та рятувальних служб для реагування на загрози повязані з водою у Львівській області wygłosiła dr Oksana Galarowicz.

Na konferencji, w której wzięły udział 172 osoby, w tym członkowie Rady Naukowej WOPR w Słupsku (dr J. Telak, dr. O. Galarowicz, dr Ewa Zieliński), referaty wygłosili m. in.:

 • dr J. Telak, Wybrane zagadnienia działalności Europejskiego Oddziału Międzynarodowej Federacji Ratowania Życia
 • dr E. Zieliński, Stosowanie AED w zagrożeniu środowiskowym hipotermii przez ratowników wodnych i strażaków
 • dr inż. Magdalena Gikiewicz, Współdziałanie samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi w zakresie bezpieczeństwa na obszarach wodnych
 • mgr inż. Radosław Wojciechowski, dr J. Telak, Współczesny sprzęt podręczny do ratownictwa wodnego, wybrane aspekty, w trakcie którego został przedstawiony zakres działania polskich firm:

  Ratex
  Kevisport
  Parker Poland

Wnioski:

 • Należy kontynuować współpracę międzynarodową w zakresie bezpieczeństwa na obszarach wodnych z wykorzystaniem praktyki i teorii ratownictwa wodnego strony ukraińskiej i polskiej.
 • Ukraińskie służby powinny stosować dobre praktyki i implementować przydatne rozwiązania organizacyjno-prawne międzynarodowego i polskiego ratownictwa wodnego.
 • Naukowcy polscy powinni odbyć staże naukowe w uczelni ukraińskiej, zajmującej się zagadnieniami bezpieczeństwa ludności.
Podczas konferencji beneficjentom ukraińskim projektu Polskiej Pomocy Rozwojowej nr 317/PPR2015/JST/IN pn. „Bezpieczna woda – doskonalenie działań administracji lokalnej i służb ratowniczych podczas reagowania na zagrożenia związane z wodą w obwodzie lwowskim” (z 22.04.2015 r.), zostały przekazane nieodpłatne zakupione ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP (przekazanie):


1) Kamizelka asekuracyjna 50 N popularna (25-40 kg) Xs – 10 szt.

2) Kamizelka ratunkowa 100 N standardowa (do 15 kg) BABY – 10 szt.

3) Kamizelka ratunkowa 100 N standardowa (15-40 kg) XS – 10 szt.

4) Kamizelka ratunkowa 100 N standardowa (40-60 kg) S – 10 szt.

5) Kamizelka asekuracyjna 50 N specjalna model RATOWNIK pow. 70 kg XL – 10 szt.

6) Kamizelka wyczynowa specjalna 50 N typ RATOWNIK pow. 70 kg XL – 10 szt.

7) Kamizelka wyczynowa specjalna pełna 50 N typ RATOWNIK pow. 70 kg XL – 10 szt.

8) Rzutka ratunkowa standard – 10 szt.

9) Koło ratunkowe MARS ST – 10 szt.

10) Koło ratunkowe MARS ST z zasobnikiem – 10 szt.

11) Pas ratowniczy WĘGORZ 2 – 10 szt.

12) Lina asekuracyjna w zasobniku (średnica 6 mm, 80 m) – 10 szt.

13) Lina asekuracyjna w zasobniku (średnica 10 mm, 100 m) – 10 szt.

14) Boja ratownicza SP – 4 szt.

15) Bosak teleskopowy 1,25-2,0 m – 4 szt.

16) Zasobnik na rzutkę ratunkową – 10 szt.

17) Koło ślizgowe – 10 szt.

18) Deska ortopedyczna BaxStrap SSS, PediPad, pasy, SpeedBlock – 2 szt.

19) Zestaw R1 KSP zgodny 2012 apteczka ratownika – 2 kpl.

20) Środek asekuracyjny RATOWNIK z rzutką trapezową i nożem – 4 szt.

21) Światło do kamizelki – 4 szt.

22) Zestaw ABC do nurkowania REG (maska, fajka, płetwy) – 4 szt.

23) Megafon ER-66S, tuba elektroakustyczna – 2 szt.

24) ELITE-5 CHIRP W/XD 83/200/455/800 – 2 szt.

25) Książka pt. „Bezpieczna woda” cz. 1, ISBN 978-83-88446-55-9 – 100 szt.

26) Książka pt. „Bezpieczna woda” cz. 2, ISBN 978-83-88446-56-6 – 100 szt.


Monografie wydane w związku z konferencją:


"Безпечна водa", Чacтинa 1

Науковi pедактори: Тaрас Рак д. техн. наук, Єжи Teляк канд. наук, Оксана Гaляpoвiч канд. наук, В. Гopбaнь канд. екон. наук

 • Т.Є. Рак, В.Б. Горбань, О.В. Хлевной, Профілактика смертності від нещасних випадків на воді: вітчизняний і світовий досвід
 • Р.Ю. Сукач, В.Б. Лоїк, Іновінг антикризового управління ліквідацією надзвичайних ситуацій в умовах невизначеності та ризику
 • В.Б. Лоїк, Б.В. Штайн, А.М. Ковальчук, Проведення професійної підготовки рятувальників на воді
 • В.Б. Лоїк, Б.В. Штайн,Р.С. Фіца, Організація водолазних робіт
 • О.П. Борис, М.Л. Якіменко, Універсальний рятувальний засіб
 • В.С. Кропивницький, О.Ф.Нікулін,С.М.Чумаченко, Використання безпілотних авіаційних комплексів для підвищення ефективності застосування пожежно-рятувального катеру UMS-1000
 • О. В. Придатко, М. І. Сичевський, Комплект бонових загороджень модульної конструкції як складова багатофункціонального аварійно-рятувального автомобіля контейнерного типу
 • О.Ф. Нікулін,Н.Я. Недбаєв, А.И. Мороз, О.М. Тітенко, Удосконалення способу вироблення сорбенту нафтопродуктів в умовах ліквідації аварійних розливів та математичне моделювання його процесів
 • Р. І. Сірко, Практичні аспекти професійної придатності та психофізіологічного відбору рятувальників до діяльності у особливих умовах
 • Є. Teляк, О. Гaляpoвiч, E. Зєлiньcкi, Вдосконалення діяльності місцевої адміністрації та рятувальних служб для реагування на загрози пов'язані з водою у Львівській області

"Bezpieczna woda" część 2

Redakcja naukowa: dr Jerzy Telak, dr Oksana Galarowicz

 • O. Galarowicz, J. Telak, Polska pomoc humanitarna, wybrane aspekty
 • J. Telak, Wybrane zagadnienia działalności Europejskiego Oddziału Międzynarodowej Federacji Ratowania Życia
 • S. Przybylski, J. Przybylski, D. Skalski, Z. Narloch, Możliwości współdziałania między służbami sąsiednich państw
 • J. Telak, O. Galarowicz, Reagowanie i zarządzanie kryzysowe w przypadku zagrożeń bezpieczeństwa
 • M. Gikiewicz, Współdziałanie samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi w zakresie bezpieczeństwa na obszarach wodnych
 • S. Przybylski, D. Skalski, J. Przybylski, Z. Narloch, Znajomość przez służby ratownicze warunków hydrologicznych i meteorologicznych oraz organizacja polskich sił ratowniczych
 • S. Przybylski, J. Przybylski, D. Skalski, Z. Narloch, Dynamika akcji ratowniczej w aspekcie sumarycznych możliwości służb ratowniczych na wybranych obszarach Morza Bałtyckiego
 • E. Zieliński, O. Galarowicz, J. Telak, Specyfika postępowania ratowniczego w utonięciach osób dorosłych dla ratowników systemu
 • B. Waade, P. Makar, A. Pęczak-Graczyk, Ocena sprawności specjalnej ratowników WOPR
 • A. Prędecka, Zagrożenia epidemiologiczne w kąpieliskach
 

Zmień język

UK DE FR


facebook

Odsłon : 6428419