Strona GłównaPrawoILSWOPRPrezesi WOPRMapa strony
   
konferencje

Partnerzy

 logo polkomtel

 

WSPÓŁPRACA


RATEX

logo_kevi_nowe_cmyk_male

PODWODNIK
 

 

 

dr hab. Jerzy Telak, prof. ndzw.

   

 

 

Wykształcenie

Wyższa Szkoła Policji doktor habilitowany (2017); doktor w dziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie, specjalność bezpieczeństwo (2013)

Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle ORGMASZ, studia doktoranckie (2006-2009) 

IOiZP ORGMASZ, studia podyplomowe w zakresie analityk zarządzania (2006-2008)

Uniwersytet Warszawski, studia podyplomowe w zakresie administracji (1991-1992) 

Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, studia podyplomowe w zakresie technolo­gii nauczania (1989-1990)

 

Doświadczenie zawodowe

od 2017 Społeczna Akademia Nauk w Łodzi, Wydział Nauk o Zarządzaniu i Bezpieczeństwie, Instytut Bezpieczeństwa, Katedra Logistyki – kierownik, profesor SAN 

2013-2017, Szkoła Główna Służby Pożarniczej, Wydział Inżynierii Bezpieczeństwa Cywilnego, Zakład Społecznych Problemów Bezpieczeństwa Krajowego i Międzynarodowego, adiunkt  

2006-2012, Wodne Ochotnicze Pogotowia Ratunkowe, Zarząd Główny, prezes

1979-2006, służba w formacjach policyjnych 

1974-1979, Wrocławskie Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjnych INSTAL, kierownik, majster, technik budowy

 

Działalność organizacyjna

od 2016, Towarzystwo Naukowe “Bezpieczeństwo I Ratownictwo”, prezes

od 2015, „Podwodnik” Szkoła Ratownictwa, Sportów Wodnych i Obronnych, koordynator ds. ratownictwa wodnego 

2003-2015, International Live Saving Federation, delegat na Zjazd Światowy

2003-2015, International Live Saving Federation of Europe, wiceprezydent

2001-2015, ILSE, delegat na Walne Zgromadzenie, członek Dyrektoriatu 

2001-2014, WOPR, Zarząd Główny, prezes 

1998-2001, WOPR, Zarząd Główny, wiceprezes

1999-2000, Zarząd WOPR Województwa Mazowieckiego, wiceprezes 

1995-1998, Zarząd Stołecznego Wojewódzkiego WOPR, członek Prezydium

1999-­2000, Legionowski WOPR, wiceprezes Zarządu 

1995-1999, Oddział Legionowo-Nieporęt, wiceprezes Zarządu

1990-1995, drużyna WOPR w Legionowie, zastępca kierownika, członek

 

Monografie

Telak J. 2017, Przygotowanie ratowników w województwie świętokrzyskim do działań na rzecz bezpieczeństwa na obszarach wodnych, Legionowo, s. 223, liczba znaków: 620 569, liczba arkuszy: 15,5, ISBN: 978-83-62455-34-8.

Telak J. 2017, Organizacja pozarządowa ratowników wodnych w systemie bezpieczeństwa wewnętrznego Rzeczypospolitej Polskiej (Недержавнa oрганізація рятувальників на воді в системі внутрішньої безпеки Республіки Польщі), Wyd. Lwowski Państwowy Uniwersytet Bezpieczeństwa Życia, Lwów (Львів „СПОЛОМ” 2017), s. 252, liczba znaków: 433 198, liczba arkuszy: 10,75, ISBN: 978-966-919-244-8.

Telak J., Zalewski T., Zieliński E. 2014, Bezpieczeństwo i ratownictwo na obszarach wodnych – wybrane zagadnienia, wyd. Bydgoskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy, Bydgoszcz 2014, s. 213, liczba znaków: 517 226, liczba arkuszy: 12,93. ISBN 978-83-937290-0-5.

Telak J., Zalewski T., Zieliński E., 2014, Podnoszenie poziomu bezpieczeństwa obszarów przygranicznych na bazie współpracy polskich i niemieckich ratowników wodnych, wyd. Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Zachodniopomorskiego, Bydgoska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy, Szczecin – Bydgoszcz 2014, s. 119 (j. polski), s. 131 (j. niemiecki), liczba znaków: 579 159, liczba arkuszy: 14,48. ISBN 978-83-937290-2-9.

Brzozowska-Mańkowska S., Cichańska M., Konieczny J., Paciorek P., Urbanowicz I., Wieczorek J., Wiśniewski K., Telak J., Zieliński E., 2013, Kwalifikowana pierwsza pomoc. Wiedza i umiejętności ratownika, red. J. Konieczny J., Paciorek P., wyd. Garmond Oficyna Wydawnicza, Inowrocław – Poznań, s. 201, liczba znaków: 491 682, liczba arkuszy: 12,29. ISBN 978-83-89250-23-0.

 

Redakcja naukowa monografii

Ratownictwo wodne oraz inne aspekty bezpieczeństwa na obszarach wodnych, dylematy i wyzwania, 2017, red. nauk. J. Telak, Legionowo 2017, s. 263. ISBN: 978-83-62455-34-6.

Zbiór materiałów Międzynarodowej naukowo-praktycznej konferencji, „Bezpieczeństwo pożarowe i techniczne. Teoria, praktyka, innowacje”, 2016, członek kolegium redakcyjnego J. Telak, Lwów 2016, s. 632.

Bezpieczeństwo i ratownictwo, 2015, red. J. Telak, E. Zieliński, wyd. Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy, Bydgoszcz 2015, ISBN: 978-1-329-55399-6, http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.30969

Bezpieczna woda cz. 2, 2015, red. nauk. J. Telak, O. Galarowicz, Wyd. Szkoła Główna Służby Pożarniczej, ISBN: 978-83-88446-56-6, s. 171, Warszawa 2015.

Безпечна Вода ч. 1, 2015, red. nauk. T. Paк, Є. Teляк, O. Гaляpoвiч, В. Гopбaнь, вуд. Szkoła Główna Służby Pożarniczej, Львівський Державний Університет Безпеки Життєдіяльності, ISBN: 978-83-88446-55-9, s. 120, Warszawa 2015.

 

Inne redakcje

Komunikaty, strona internetowa: www.wopr.pl:

2004-2013, „Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, Zarząd Główny”,

2014-2017, „Ratownictwo wodne”.

 

Artykuły naukowe i popularno-naukowe

1.         Telak J., Gad K. 2018, Międzynarodowa przestępczość zorganizowana – wybrane aspekty, „Zeszyty Naukowe SGSP” Nr 66 (Tom 2)/2/2018 Warszawa, s. 145-156, liczba znaków: 29785, liczba arkuszy: 0,72.

2.         Telak J., Motylewski B., 2017, Sportowe ratownictwo wodne w Skierniewicach w latach 2006-2016, w: Bezpieczeństwo, zdrowie i kultura fizyczna Wybrane zagadnienia t. 2, red. nauk. P. Lizakowski, D. Skalski, S. Dębski, R. Gawrych, wyd. Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim, Gdynia – Gdańsk – Starogard Gdański 2017, ISBN 978-83-89481-16-0, s. 191-215, liczba znaków: 38 002, liczba arkuszy: 0,95.

3.         Telak J., Motylewski B., 2017, Mini Szkoła Ratownictwa Wodnego jako forma przygotowania kandydatów na ratowników wodnych, w: Ratownictwo wodne, sport pływacki i kultura fizyczna w teorii i praktyce, Tom 4, red. nauk. W. Moska, S. Przybylski, D. Skalski, wyd. Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu, Gdańsk 2017, s. 53-63,liczba znaków: 39 847, liczba arkuszy: 1,0. ISBN 978-83-62390-02-1.

4.       Galarowicz O., Rak T., Telak J., 2017, System zarządzania w sytuacjach nadzwyczajnych na Ukrainie – wybrane aspekty, w: Przemiany na Ukrainie po Euromajdanie, red. L. Hurska-Kowalczyk, S. E. Serwońska, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2017, s. 136-155, liczba znaków: 49264, liczba arkuszy: 1,2, ISBN 978-83-7972-124-5,
ISSN 0860-2751.

5.       Telak J., 2017, Służba Policji na wodach w latach 2013-2016, podstawowe kwestie organizacyjne, w: Ratownictwo wodne oraz inne aspekty bezpieczeństwa na obszarach wodnych, dylematy i wyzwania, red. J. Telak, wyd. Centrum Szkolenia Policji w Legionowie, Legionowo 2017, s. 67-79, Liczba znaków: 37 934, liczba arkuszy: 0,95, ISBN: 978-83-62455-34-6.

6.         Gartowski T., Telak J., 2017, Ocena Specjalistycznych Grup Ratownictwa Wodno-Nurkowego w świetle przeprowadzonych badań, w: Ratownictwo wodne oraz inne aspekty bezpieczeństwa na obszarach wodnych, dylematy i wyzwania, red. J. Telak, wyd. Centrum Szkolenia Policji w Legionowie, Legionowo 2017, s. 112-122, liczba znaków: 31 381, liczba arkuszy: 0,78, ISBN: 978-83-62455-34-6.

7.       Telak J., 2017, Zawody sportowe na wodach z udziałem ratowników z województwa świętokrzyskiego, w: Ratownictwo wodne oraz inne aspekty bezpieczeństwa na obszarach wodnych, dylematy i wyzwania, red. J. Telak, wyd. Centrum Szkolenia Policji w Legionowie, Legionowo 2017, s. 150-177, liczba znaków: 52 441, liczba arkuszy: 1,31, ISBN: 978-83-62455-34-6.

8.    Telak J., Wawrzynkiewicz P.,  Cisek P., 2017, Przygotowanie pływackie podchorążych Szkoły Głównej Służby Pożarniczej, współczesne wyzwania, w: Ratownictwo wodne oraz inne aspekty bezpieczeństwa na obszarach wodnych, dylematy i wyzwania, red. J. Telak, wyd. Centrum Szkolenia Policji w Legionowie, Legionowo 2017, s. 2004-2014, liczba znaków: 30 367, liczba arkuszy: 0,76, ISBN: 978-83-62455-34-6.

9.  Telak J., Furs M., 2017, Kontrowersje wokół przygotowania pedagogicznego instruktorów w zakresie ratownictwa wodnego, współczesne wyzwania, w: Ratownictwo wodne oraz inne aspekty bezpieczeństwa na obszarach wodnych, dylematy i wyzwania, red. J. Telak, wyd. Centrum Szkolenia Policji w Legionowie, Legionowo 2017, s. 213-225, liczba znaków: 33971, liczba arkuszy: 0,85, ISBN: 978-83-62455-34-6.  

10.    Telak J., 2016, Doskonalenie zawodowe policjantów realizujących zadania służbowe na polskich obszarach wodnych w latach 1997-2015, wybrane aspekty, „Rocznik Bezpieczeństwa Morskiego”, rok X – 2016, cz. III, wyd. Akademia Marynarki Wojennej, Wydział Dowodzenia i Operacji Morskich, Gdynia 2016, liczba znaków 43955, liczba arkuszy 1,1, ISSN 1989-3189, s. 213-232.

         http://www.amw.gdynia.pl/title,Rocznik_Bezpieczenstwa_Morskiego,pid,993.html

11.     Telak J., 2016, Model funkcjonowania organizacji ratownictwa wodnego do reagowania kryzysowego w świetle przeprowadzonych badań, „Rocznik Bezpieczeństwa Morskiego”, rok XI – 2016, cz. IV, wyd. Akademia Marynarki Wojennej, Wydział Dowodzenia i Operacji Morskich, Gdynia 2016, liczba znaków 37852, liczba arkuszy: 0,94, s. 283-301., ISSN 1989-3189, http:/www.amw.gdynia.pl/title,Rocznik_Bezpieczenstwa_Morskiego,pid,993.html

12.     Telak J., 2016, Płaszczyzna działania straży pożarnych i innych podmiotów w domenie ratownictwa wodnego w Europie, wybrane aspekty, w: Zbiór materiałów Międzynarodowej naukowo-praktycznej konferencji „Bezpieczeństwo pożarowe i techniczne. Teoria, praktyka, innowacje”, Lwów 2016, s. 339-342 liczba znaków: 9904, liczba arkuszy: 0,25.

13.     Telak J., 2016, Straż pożarna wobec zagrożenia terroryzmem, w: Bezpieczeństwo państwa a zagrożenie terroryzmem. Instytucje państwa wobec zagrożenia terroryzmem. Tom 2, red. K. Jałoszyński, T. Aleksandrowicz, K. Wiciak, wyd. Wyższa Szkoła Policji, Szczytno 2016, ISBN: 9788374625289, s. 127-157, liczba znaków: 65754, liczba arkuszy: 1,6.

        14.     Telak J., 2016, Założenia do koncepcji rozwoju specjalności ratownictwa wodno-nurkowego na Ukrainie,   
„Biuletyn Lwowskiego Państwowego Uniwersytetu Bezpieczeństwa Życia” nr 14/2016, wyd. Lwowski Państwowy Uniwersytet Bezpieczeństwa Życia, ISSN: 2078-4643, Lwów 2016, liczba znaków: 40230, liczba arkuszy: 1,0, s. 122-133. http://ldubgd.edu.ua/sites/default/files/3_nauka/visnyky/visnyk/14/14-15.pdf

15.     Cisek G., Telak J., 2016, Wyposażenie zestawu ratownictwa medycznego R-1 stosowanego w Państwowej Straży Pożarnej, w: Medycyna, bezpieczeństwo i dydaktyka, red. nauk. A. Borkowska, K. Grobelska, E. Zieliński, wyd. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Collegium Medicum w Bydgoszczy, Bydgoszcz 2016, ISBN 978-1-365-64803-8, DOI 10.5281/zenodo.226337, https://zenodo.org/record/226337#.WGgYKlPhDIU, s. 32-40, liczba znaków: 29904, liczba arkuszy: 0,7.

16.     Telak J., Cisek G., 2016, Działania Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Wodno-Nurkowego „Warszawa 5” w 2015 roku, wybrane aspekty, w: Ratownictwo wodne, sport pływacki i kultura fizyczna w teorii i praktyce, t. 3, red. W. Moska, S. Przybylski, D. Skalski, Wyd. Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego, Gdańsk 2016, ISBN: 978-83-62390-85-4, s. 11-30 liczba znaków: 40278, liczba arkuszy: 1,0.

17.     Telak J., Grzybowski K., 2016, Lokacja zasobów Ochotniczej Straży Pożarnej – Ratownictwo Wodne w Nowym Dworze Mazowieckim do reagowania na obszarach wodnych, „Biuletyn Lwowskiego Państwowego Uniwersytetu Bezpieczeństwa Życia” nr 14/2016, wyd. Lwowski Państwowy Uniwersytet Bezpieczeństwa Życia, Lwów 2016, s. 109-121, liczba znaków: 44330, liczba arkuszy: 1,1. ISSN: 2078-4643,

http://ldubgd.edu.ua/sites/default/files/3_nauka/visnyky/visnyk/14/14-14.pdf

18.     Ławrecki R., Telak J., Galarowicz O., 2016, Zmiany kierunku rozwoju Ukrainy źródłem bólu
і cierpienia
, w: Ból i cierpienie – ognisko światła i ciemności. Medycyna-Filozofia-Teologia, tom IV, red. nauk. D. Pater, wyd. Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie, Warszawa 2016, ISBN: 978-83-940620-4-0, s. 129-143, liczba znaków: 32000, liczba arkuszy: 0,75.

19.     Telak J., Kalisz Z., Kosecka K., Grobelska K., Hoffmann M., Betyna M., Zieliński E., 2016, Dualizm uwalniania się od bólu i cierpienia na przykładzie uczestnictwa w edukacji z pierwszej pomocy z uwzględnieniem wypadków komunikacyjnych, w: Medycyna, bezpieczeństwo i integracja, red. nauk. Z. Kalisz, E. Zieliński, wyd. Bydgoska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy, ISBN 978-1-365-39787-5, DOI 10.5281/zenodo.154078, https://zenodo.org/deposit/154078, Bydgoszcz 2016, s. 57-63.

20.     Telak J., Rodziewicz R., 2015, Zarys historii Policji Wodnej (Rzecznej) w Polsce w latach 1919-2014, w: W cieniu służb. Ze studiów nad bezpieczeństwem państwa, red. P. Kołakowski, B. Sprengel, M. Stefański, J. Zawadzki, Wyd. Adam Marszałek w Toruniu, ISBN: 978-83-8019-313-0, Toruń 2015, s. 351-365, liczba znaków 40381, liczba arkuszy: 1,0.

21.     Zieliński E., Galarowicz O., Telak J., 2015, Nurkowanie i urazy kręgosłupa, w: Ratownictwo wodne, sport pływacki i kultura fizyczna w teorii i praktyce, t. 3, red. W. Moska, S. Przybylski, D. Skalski, Wyd. Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego, Gdańsk 2016, ISBN: 978-83-62390-85-4, s. 73-84, liczba znaków: 26500, liczba arkuszy: 0,6.

22.     Telak J., 2015, Działalność Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym, w: Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy w latach 1995-2015. Postępy organizacyjno-prawne logistyczne i taktyczno-ratownicze, red. J. Konieczny, M. Schroeder, Inowrocław-Poznań-Warszawa 2015, ISBN: 978-83-89250-14-8, liczba znaków: 42130, liczba arkuszy: 1,05, s. 527-541.

23.     Telak J., Marczyński D., 2015, Zarządzanie gotowością operacyjną ratownictwa wodnego w krajowym systemie ratowniczo-gaśniczym, „Kwartalnik Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza/ Safety&Fire Technique” 2015/1, Józefów 2015, ISSN 1895-8443, liczba znaków: 34828, liczba arkuszy: 0,87, s. 23-31.

24.     Telak J., 2015, Zastosowanie pojazdu amfibijnego GAMMA w trudnych warunkach terenowych, „Kwartalnik Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza/ Safety&Fire Technique” 2015/1, Józefów 2015, ISSN 1895-8443, liczba znaków: 45381, liczba arkuszy: 1,13, s. 119-132.

25.     Telak J., 2015, Wypracowane procedury pomagają ratownikom wodnym w fazie reagowania, „Bezpieczeństwo Publiczne. Wiedza i procedury. Magazyn praktyków zarządzania bezpieczeństwem i sytuacjami kryzysowymi”, Wyd. Eurosystem, maj/czerwiec, Warszawa 2015, ISSN 2300-6226, s. 19-22.

26.     Telak J., 2015, Działalność Międzynarodowej Federacji Ratowania Życia, globalnej organizacji ratowników wodnych, wybrane aspekty w: Ratownictwo wodne, sport pływacki i kultura fizyczna w teorii i praktyce, t. 2, red. W. Moska, S. Przybylski, D. Skalski, Wyd. Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego, Gdańsk 2015, ISBN: 978-83-62390-33-5, s. 39-52, liczba znaków: 29622, liczba arkuszy: 0,74.

27.     Zieliński E., Telak J., Galarowicz O., 2015, Projekt oceny ryzyka zawodowego ratownika wodnego na pływalni krytej, w: Ratownictwo wodne, sport pływacki i kultura fizyczna w teorii i praktyce, t. 2, red. W. Moska, S. Przybylski, D. Skalski, Wyd. Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego, Gdańsk 2015, ISBN: 978-83-62390-33-5, s. 53-69, liczba znaków: 33021, liczba arkuszy: 0,8.

28.    Telak J., Galarowicz O., 2015, Doskonalenie działań administracji lokalnej i służb ratowniczych do reagowania na zagrożenia związane z wodą w obwodzie lwowskim, w: Ratownictwo wodne, sport pływacki i kultura fizyczna w teorii i praktyce, t. 2, red. W. Moska, S. Przybylski, D. Skalski, Wyd. Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego, Gdańsk 2015, ISBN: 978-83-62390-33-5, s. 99-115, liczba znaków: 40500, liczba arkuszy: 1,0.

29.    Telak J., Kozak T., Zieliński E., 2015, Bezpieczeństwo na obszarach wodnych, wybrane aspekty, w: Bezpieczeństwo i ratownictwo, red. J. Telak, E. Zieliński, wyd. Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy, Bydgoszcz 2015, ISBN: 978-1-329-55399-6, http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.30969, s. 7-20, liczba znaków: 38696, liczba arkuszy: 0,96.

30.    Galarowicz O., Telak J., 2015, Szacowanie ryzyka wypadków w środowisku dzieci i młodzieży, w: Bezpieczeństwo i ratownictwo, red. J. Telak, E. Zieliński, wyd. Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy, Bydgoszcz 2015, ISBN: 978-1-329-55399-6, http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.30969, s. 81-90, liczba znaków: 31016, liczba arkuszy: 0,75.

31.    Gartowski T., Telak J., 2015, Edukacja dla bezpieczeństwa z perspektywy podmiotów krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego, w: Bezpieczeństwo i ratownictwo, red. J. Telak, E. Zieliński, wyd. Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy, Bydgoszcz 2015, ISBN: 978-1-329-55399-6, http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.30969, s. 91-100, liczba znaków: 29904, liczba arkuszy: 0,75.

32.    Telak J., Rodziewicz R., 2015, Szkolenia policjantów pełniących służbę prewencyjną na obszarach wodnych, w: Dydaktyka zawodowa. Dylematy i wyzwania, red. R. Stawicki, wyd. Centrum Szkolenia Policji, ISBN: 978-83-62455-14-0, Legionowo 2015, s. 341-355, liczba znaków: 41279, liczba arkuszy: 1,03.

33.    Teляк Є., Гaляpoвiч O., 2015, Вдосконалення діяльності місцевої адміністрації та рятувальних служб для реагування на загрози пов'язані з водою у Львівській Області, в: Безпечна Вода ч. 1, red. nauk. T. Paк, Є. Teляк, O. Гaляpoвiч, В. Гopбaнь, вуд. Szkoła Główna Służby Pożarniczej, Львівський Державний Університет Безпеки Життєдіяльності, Warszawa Lviv 2015, s. 112-120, ISBN: 978-83-88446-55-9, liczba znaków: 23355, liczba arkuszy: 0,58.

34.    Galarowicz O., Telak J., 2015, Polska pomoc humanitarna, wybrane aspekty, w: Bezpieczna woda, cz. 2, red. nauk. J. Telak, O. Galarowicz, Wyd. Szkoła Główna Służby Pożarniczej, ISBN: 978-83-88446-56-6, Warszawa 2015, s. 7-19, liczba znaków: 35028, liczba arkuszy: 0,75.

35.    Telak J., 2015, Wybrane zagadnienia działalności Europejskiego Oddziału Międzynarodowej Federacji Ratowania Życia, w: Bezpieczna woda cz. 2, red. nauk. J. Telak, O. Galarowicz, Wyd. Szkoła Główna Służby Pożarniczej, ISBN: 978-83-88446-56-6, Warszawa 2015, s. 20-36, liczba znaków: 37888, liczba arkuszy: 094.

36.     Galarowicz O., Telak J., 2015, Reagowanie i zarządzanie kryzysowe w przypadku zagrożeń bezpieczeństwa, w: Bezpieczna woda cz. 2, red. nauk. J. Telak, O. Galarowicz, Wyd. Szkoła Główna Służby Pożarniczej, Warszawa 2015, ISBN: 978-83-88446-56-6, s. 59-72, liczba znaków: 38002, liczba arkuszy: 0,95.

37.     Zieliński E., Galarowicz O., Telak J., 2015, Specyfika postępowania ratowniczego w utonięciach osób dorosłych dla ratowników systemu, w: Bezpieczna woda cz. 2, red. nauk. J. Telak,
O. Galarowicz, Wyd. Szkoła Główna Służby Pożarniczej, ISBN: 978-83-88446-56-6, Warszawa 2015, s. 140-149, liczba znaków: 24034, liczba arkuszy: 0,6.

38.    Telak J., Skalski D., 2015, Programy szkolenia w zakresie ratownictwa wodnego w ujęciu historycznym i świetle przeprowadzonych badań – wybrane aspekty, „Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Służby Pożarniczej” nr 55 (3) 2015, Warszawa 2015, ISSN 0239-5223, s. 83-98, liczba znaków: 38854, liczba arkuszy: 0,97.

39.     Telak J., Gartowski T., 2015 r., Ratownictwo i gaszenie pożarów na jednostkach morskich – aspekty organizacyjno-prawne, „Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Służby Pożarniczej” nr 55 (3) 2015, Warszawa 2015, ISSN 0239-5223, s. 99-118, liczba znaków: 52154, liczba arkuszy: 1,3.

40.     Telak J., Galarowicz O., Pater D., Zieliński E., 2015, Zasoby osobowe krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego do działania na obszarach wodnych, w: Stan, perspektywy i rozwój ratownictwa, kultury fizycznej i sportu w XXI wieku, red. M. Napierała, A. Skaliy, wyd. uczelniane, Bydgoszcz 2015, ISBN: 978-8364628-13-9, s. 36-54, liczba znaków: 43600, liczba arkuszy: 1.1.

41.     Szykuła-Piec B., Grabowska-Lepczak I., Telak J., 2015, Percepcja bólu i cierpienia w działaniach ratowniczo-gaśniczych, wybrane zagadnienia, w: Ból i cierpienie – ognisko światła i ciemności. Medycyna-Filozofia-Teologia, tom IV, red. nauk. D. Pater, wyd. Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie, Warszawa 2015, ISBN: 978-83-940620-4-0, s. 103-123.

42.     Telak J., Krajewska M., 2015, Uwaga! Woda!, w: Przegląd Pożarniczy nr 3/2015, wyd. Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej, 6/2015, Warszawa 2015, Nr ind. 371203 ISSN 0137-8910, s. 22-25.

43.     Kuberska I., Zieliński E., Ogurkowski K., Telak J., Pietkun K., Siminska J., Galarowicz O., 2015, Katastrofy – przegląd aspektów psychologicznych i społecznych, w: Rehabilitacja i ratownictwo, red. K. Pietkun, J. Siminska, I. Głowacka, K. Nowacka, wyd. Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy, ISBN: 978-1-329-50154-6, Bydgoszcz 2015, s. 35-48.

44.     Zieliński E., Boniek B., Siminska J., Pietkun K., Pawelczyk Z., Ogurkowski K., Grzyb S., Grobelska K., Telak J., Nowacka K., 2015, Terroryzm jako rosnący problem XXI wieku, w: Rehabilitacja i ratownictwo, red. K. Pietkun, J. Siminska, I. Głowacka, K. Nowacka, wyd. Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy, ISBN: 978-1-329-50154-6, Bydgoszcz 2015, s. 105-116.

45.     Kalisz Z., Zawołańska A., Hohhman M., Telak J., Zieliński E., 2015, Efektywność dziesięciotygodniowego programu redukcji wagi w grupie wsparcia „Papilio vita”, w: Ratownictwo wodne, sport pływacki i kultura fizyczna w teorii i praktyce, t. 2, red. W. Moska, S. Przybylski, D. Skalski, Wyd. Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego, Gdańsk 2015, ISBN: 978-83-62390-33-5, s. 202-221.

46 Telak J., Galarowicz O., Zieliński E., Piechocińska S., 2015, Efektywność profilaktyki uzależnień stosowanych w Zespole Szkół Ogólnokształcących województwa kujawsko-pomorskiego w świetle przeprowadzonych badań, w: Ratownictwo wodne, sport pływacki i kultura fizyczna w teorii i praktyce, t. 2, red. W. Moska, S. Przybylski, D. Skalski, Wyd. Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego, Gdańsk 2015, ISBN: 978-83-62390-33-5, s. 222-236.

47.     Nurczyńska E., Grobelska K., Galarowicz O., Zieliński E., Telak J., 2015, Tlenoterapia w stanach ostrych – założenia teoretyczne i podstawowe zasady stosowania, w: Ratownictwo i medycyna, red. E. Zieliński, J. Telak, wyd. Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy, Bydgoszcz 2015, ISBN: 978-1-329-34174-6, http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.19625, s. 109-117.

48.     Kalisz Z., Telak J., Zieliński E., 2015, polityka państwa wobec osób starszych, w: Ból i cierpienie – ognisko światła i ciemności. Medycyna-Filozofia-Teologia, tom IV, red. D. Pater, wyd. Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie, Warszawa 2015, ISBN: 978-83-940620-4-0, s. 134-159.

49.     Kalisz Z., Telak J., Zieliński E., 2015, Nadwaga i otyłość źródłem bólu i cierpienia kobiet, w: Ból i cierpienie – ognisko światła i ciemności. Medycyna-Filozofia-Teologia, tom IV, red. D. Pater, wyd. Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie, Warszawa 2015, ISBN: 978-83-940620-4-0, s. 214-230.

50.     Telak J., Piechocińska S., Zieliński E., 2015, Używki – pułapki współczesnego świata w perspektywie dorastania dzieci i młodzieży – źródłem bólu i cierpienia, w: Ból i cierpienie – ognisko światła i ciemności. Medycyna-Filozofia-Teologia, tom IV, red. D. Pater, wyd. Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie, Warszawa 2015, ISBN: 978-83-940620-4-0, s. 244-260.

51.     Przybylski S., Przybylski J., Skalski D., Telak J., 2015, Dynamika akcji ratowniczej w aspekcie sumarycznych możliwości służb ratowniczych na wybranych obszarach Morza Bałtyckiego, w: Bezpieczna woda cz. 2, red. nauk. J. Telak, O. Galarowicz, Wyd. Szkoła Główna Służby Pożarniczej, ISBN: 978-83-88446-56-6, Warszawa 2015, s. 115-139.

52.     Telak J., Zielinska M., 2014, Przygotowanie funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej
do działań ratowniczych na obszarach wodnych
postulaty metodyczne, „Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Służby Pożarniczej” nr 49 (1) 2014, Warszawa 2014, ISSN 0239-5223, s. 98-111 liczba znaków: 34407, liczba arkuszy: 0,86.

53.     Telak J., 2014, SMS jako narzędzie komunikacji stosowanej w ratownictwie, „Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Służby Pożarniczej” nr 49 (1) 2014, Warszawa 2014, ISSN 0239-5223, s. 121-137, liczba znaków: 48177, liczba arkuszy: 1,2.

54.     Marczyński D., Telak J., 2014, Współpraca Państwowej Straży Pożarnej z administracją publiczną w sytuacjach kryzysowych – wybrane zagadnienia, w: Wybrane zagadnienia z zakresu planowania cywilnego w systemie zarządzania kryzysowego RP, red. D. Wróblewski, Wyd. Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej, Józefów 2014, ISBN 978-83-61520-23-8, s. 155-171, liczba znaków: 38507, liczba arkuszy: 0,95.

55.     Zieliński E., Telak J., Zielinska M., 2014, Oceny skali bólu występującego u poszkodowanego dokonywane przez ratowników KSRG – propozycja pomiaru piątego parametru życiowego, „Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Służby Pożarniczej” nr 50 (2) 2014, Warszawa 2014, ISSN 0239-5223, s. 1-15, liczba znaków: 33426, liczba 0,84.

        56.    Telak J., Zieliński E., Grobelska K., 2014, Stosowanie AED w zagrożeniu środowiskowym hipotermii przez ratowników wodnych w aspekcie wybranych procedur logistycznych, w: „Logistyka” 4/2014, wyd. Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań 2014, ISSN 1231-5478, CD 1, s. 1375-1384, liczba znaków 32855, liczba arkuszy: 0,82.

         57.     Telak J., Zieliński E., Bornikowska A., 2014, Optymalizacja łańcucha działań logistycznych bez przyrządów w przypadku podejrzenia urazu kręgosłupa w wodzie, „Logistyka” 4/2014, wyd. Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań 2014, ISSN 1231-5478, CD 1, s. 1385-1396, liczba znaków: 40871, liczba arkuszy 1,02.

58.     Telak J., Murias R., 2014, Praca ratowników WOPR na wybranych kąpieliskach nadmorskich w Gdańsku w latach 2007-2011, w: Ratownictwo wodne, sport pływacki i kultura fizyczna w teorii i praktyce, red. W. Moska, S. Przybylski, D. Skalski, Wyd. Akademia Wychowania Fizycznego w Gdańsku, Gdańsk 2014 ISBN 978-83-62390-05-2, s. 41-61, liczba znaków 38484, liczba arkuszy: 0,96.

59.     Telak J., Galarowicz O., 2014, Przygotowanie i działalność wodnych grup reagowania
w województwie Świętokrzyskim w latach 2004-2012
, w: Ratownictwo wodne, sport pływacki i kultura fizyczna w teorii i praktyce, red. W. Moska, S. Przybylski, D. Skalski, Wyd. Akademia Wychowania Fizycznego w Gdańsku, Gdańsk 2014, ISBN 978-83-62390-05-2, s. 68-83, liczba znaków: 41522, liczba arkuszy: 1,04.

60.     Telak J., Galarowicz O., Zielinska M., 2014, Organizacja ratownictwa wodnego w Państwowej Straży Pożarnej, wybrane aspekty prawne, w: Ratownictwo wodne, sport pływacki i kultura fizyczna w teorii i praktyce, red. W. Moska, S. Przybylski, D. Skalski, Wyd. Akademia Wychowania Fizycznego w Gdańsku, Gdańsk 2014, ISBN 978-83-62390-05-2, s. 92-109. liczba znaków: 38684, liczba arkuszy: 0,96.

61.     Zieliński E., Telak J., 2014, Optymalizacja rejestru danych o urazach osób na obszarach wodnych i terenach przywodnych jako warunek dla opracowania efektywnych programów prewencyjnych, w: Ratownictwo wodne, sport pływacki i kultura fizyczna w teorii i praktyce, red. W. Moska, S. Przybylski, D. Skalski, Wyd. Akademia Wychowania Fizycznego w Gdańsku, Gdańsk 2014, ISBN 978-83-62390-05-2, s. 110-121, liczba znaków: 27477, liczba arkuszy: 069.

62.     Telak J., 2014, Międzynarodowa perspektywa rozwoju Fundacji „Edukacja i Technika Ratownictwa”, w: Bezpieczeństwo na lądzie, morzu i w powietrzu, red. J. Zboina, Wyd. Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej, Józefów 2014, ISBN 978-83-61520-02-3 s. 133-142, liczba znaków: 33013, liczba arkuszy: 0,83.

63.     Telak J., 2014, Wybrane aspekty przygotowania ratowników wodnych do akcji przeciwpowodziowych, w: Bezpieczeństwo na lądzie, morzu i w powietrzu, Wyd. Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej, red. J. Zboina, Józefów 2014, ISBN 978-83-61520-02-3 s. 143-154, liczba znaków: 35933, liczba arkuszy: 0,9.

64.     Gartowski T., Telak J., 2014, Rozwój logistyki w Państwowej Straży Pożarnej w ramach krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego w latach 1991–2014, uwarunkowania prawne i organizacyjne, „Logistyka” 6/2014, Poznań 2014, ISSN 1231-5478, CD 6/26, s. 14181-14190, liczba znaków: 39482, liczba arkuszy 0,99. .

65.     Telak J., Kubacka M., 2014, Logistyczne i formalnoprawne uwarunkowania zarządzania kryzysowego w domenie bezpieczeństwa powodziowego, „Logistyka” 6/2014, Poznań 2014, ISSN 1231-5478, CD 6/104, s. 14836-14844, liczba znaków: 31448, liczba arkuszy: 0,79. .

66.     Telak J., Murias R., 2014, Centrum Koordynacji Ratownictwa Wodnego jako element logistycznego wsparcia ratowników wodnych kąpielisk nadmorskich, „Logistyka” 6/2014, Poznań 2014, ISSN 1231-5478, CD 6/105, s. 14845-14854, liczba znaków: 25031, liczba arkuszy: 0,63. .

67.     Telak J., 2014, Propozycja kierunku rozwoju systemu szkolenia Państwowej Straży Pożarnej w zakresie ratownictwa wodnego, „Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Służby Pożarniczej” nr 52 (4) 2014, Warszawa 2014, ISSN 0239-5223, s. 57-70, liczba znaków: 35913, liczba arkuszy: 0,9.

68.     Telak J., 2014, Wybrane aspekty współpracy Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego i Państwowej Straży Pożarnej w województwie małopolskim, „Kwartalnik Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza/ Safety&Fire Technique” 2014/4, Józefów 2014, ISSN 1895-8443, s. 25-32 liczba znaków: 36509, liczba arkuszy: 0,91.

69.    Telak J., 2014, Wybrane elementy do modelu przygotowania ratowników wodnych do akcji przeciwpowodziowych, „Rocznik Bezpieczeństwa Morskiego”, rok VIII – 2014, cz. II, wyd. Akademia Marynarki Wojennej, Wydział Dowodzenia i Operacji Morskich, Gdynia 2014, ISSN 1989-3189, s. 121-135, liczba znaków: 35569, liczba arkuszy: 0,89.

70.     Zieliński E., Paciorek P., Wieczorek J., Zalewski T., Telak J., Boniek B., Nowacka K., 2014, Zasady postępowania dla ratowników WOPR w przypadku ekspozycji na krew lub inny płyn ustrojowy, w: Edukacja dla bezpieczeństwa zdrowia publicznego. Wybrane problemy, red. B. Boniek, P. Paciorek, Wyd. Wyższa Szkoła Gospodarki, Bydgoszcz 2014, ISBN 978-83-60621-20-2, s. 53-68.

71.    Grobelska K., Królikowska A., Koczaj A., Zieliński E., Telak J., Boniek B., 2014, Działania zmierzające do poprawy bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego – analiza czasu dojazdów ZRM na miejsce zdarzenia w latach 2011–2012, w: Edukacja dla bezpieczeństwa zdrowia publicznego. Wybrane problemy, red. B. Boniek, P. Paciorek, Wyd. Wyższa Szkoła Gospodarki, Bydgoszcz 2014, ISBN 978-83-60621-20-2, s. 69-82.

72.    Zalewski T., Zieliński E., Nowacka K., Paciorek P., Telak J., 2014, Wybrane aspekty bezpieczeństwa wodnego w ujęciu działalności grup interwencyjnych WOPR w województwie zachodniopomorskim, w: Edukacja dla bezpieczeństwa zdrowia publicznego. Wybrane problemy, red. B. Boniek, P. Paciorek, Wyd. Wyższa Szkoła Gospodarki, Bydgoszcz 2014, ISBN 978-83-60621-20-2, s. 83-94.

73.    Zieliński E., Paciorek P., Wieczorek J., Zalewski T., Telak J., Sadaj-Owczarek K., Nowacka K., 2014, Taktyka działania ratowników wodnych w zdarzeniu masowego tonięcia – studium przypadku „Wicie”, w: Edukacja dla bezpieczeństwa zdrowia publicznego. Wybrane problemy, red. B. Boniek, P. Paciorek, Wyd. Wyższa Szkoła Gospodarki, Bydgoszcz 2014, ISBN 978-83-60621-20-2, s. 95-106.

74.    Furs M., Telak J., Zieliński E., Zalewski T., Boniek B., 2014, Prawne aspekty bezpieczeństwa osób przebywających na obszarach wodnych, w: Edukacja dla bezpieczeństwa zdrowia publicznego. Wybrane problemy, red. B. Boniek, P. Paciorek, Wyd. Wyższa Szkoła Gospodarki, Bydgoszcz 2014, ISBN 978-83-60621-20-2, s. 107-117.

75.    Zieliński E., Telak J., Pietruczynik M., 2014, Pain disorders among professional drivers in the aspects of the conducted research and rehabilitation, w: „Journal of KONES, Powertrain and Transport”, red. A. Jankowski, wyd. European Science Society of Powertrain and Transport, Warsaw 2014, no. 1, vol. 21, ISSN 1231-4005, s. 537-545, [dok. elektr.] www.kones.eu

76.    Grobelska K., Królikowska A., Zieliński E., Telak J., Nurczyńska E., 2014, Zatrucie tlenkiem węgla – zadania ratownika na miejscu zdarzenia, „Kwartalnik Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza/ Safety&Fire Technique”, nr 32 (2), Józefów 2014, ISSN 1895-8443, s. 123-132.

77.     Krzyszkowski A., Zieliński E., Pawelczyk Z., Telak J., Boniek B., 2014, Podstawowe przyczyny katastrof w lotnictwie pasażerskim – wybrane aspekty, w: „Logistyka” 4/2014, wyd. Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań 2014, ISSN 1231-5478, CD 1, s. 645-651.

78.    Zieliński E., Telak J., Bornikowska A., Chełmińska G., Boniek B., 2014, Zdarzenia komunikacyjne w województwie kujawsko-pomorskim w 2013 roku – wybrane aspekty, „Logistyka” 4/2014, wyd. Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań 2014, ISSN 1231-5478, CD 1, s. 1536-1556.

79.     Zieliński E., Grobelska K., Telak J., O. Galarowicz, D. Kaczerska, A. Lipińska, 2014, Zespól stopy cukrzycowej jako istotny problem terapeutyczny i ekonomiczny, w: „Polish Hyperbaric Research”, 2014 nr 3 (48), s. 7-18.

80.     Sadaj-Owczarek K., Owczarek M., Starosta-Głowińska K., Telak J., Zieliński E., 2014, Łańcuch przeżycia w ratownictwie medycznym w ocenie pracowników SOR w świetle badań pilotażowych – logistyczny punkt widzenia, „Logistyka” 6/2014, Poznań 2014, ISSN 1231-5478, CD 6/85, s. 14669-14679.

81.     Zieliński E., Królikowska A., Telak J., 2014, Leczenie bólu po opuszczeniu szpitalnego oddziału ratunkowego w świetle przeprowadzonych badań, w: Ból i cierpienie – ognisko światła
i ciemności
, red. D. Pater, wyd. Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie, Warszawa 2014, ISBN 978-83-900761-4-0, s. 165-180.

82.     Zieliński E., Pater D., Telak J., 2014, Wybrane skale pomiaru natężenia bólu, w: Ból i cierpienie – ognisko światła i ciemności, tom II, red. D. Pater, wyd. Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie, Warszawa 2014, ISBN 978-83-900761-4-0, s. 181-195.

83.     Zieliński E., Galarowicz O., Telak J., 2014, Logistyka analgezji w SOR Szpitala Uniwersyteckiego w Bydgoszczy, „Logistyka” 6/2014, Poznań 2014, ISSN 1231-5478, CD 6/112, s. 14904-14911.

84.     Zieliński E., Sadaj-Owczarek K., Owczarek M., Telak J., 2014, Logistyka przekazań pacjentów ze Szpitalnego Oddziału Ratunkowego do innych oddziałów szpitalnych w świetle przeprowadzonych badań, „Logistyka” 6/2014, Poznań 2014, ISSN 1231-5478, CD 6/113, s. 14912-14916.

85.     Zieliński E., Telak J., 2014, Szpitalny Oddział Ratunkowy w ujęciu logistyki działań Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 w Bydgoszczy w kontekście organizacji zasobów osobowych, „Logistyka” 6/2014, Poznań 2014, ISSN 1231-5478, CD 6/114, s. 14917-14919.

86.     Telak J., Zalewski T., 2013, Selected aspects of regulating safety of people in water areas
in Poland
, w: Specialist lifesaving – selected issues, red. I. Tabaczek-Bejster, Wyd. Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów 2013, ISBN 978-83-7338-878-9, liczba znaków: 20804, liczba arkuszy: 0,5.

87.     Krzywińska M., Skalska-Brzoskowska K., Przybylski S., Telak J., Skalski D., 2013, Fenomen pierwszej w Polsce Kleryckiej Drużyny Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego przy Wyższym Seminarium Duchownym w Pelplinie, w: „Rocznik Naukowy”, tom XXIII, Wyd. Akademii Wychowania Fizycznego w Gdańsku, Gdańsk 2013, ISSN 1730-7953, s. 84-95.

88.     Zieliński E., Wieczorek J., Paciorek P., Zalewski T., Telak J., Żukow W., Derengowski K., Nowacki M., 2013, Competence of water lifeguards and of medical lifeguards during the help for victim and controversies accompanying it the light of provisions of law being in force of Poland, w: Humanities Dimension of Rescue, Rehabilitation, Physiotherapy, red. A. Andrearczyk-Woźniakowska, A. Krakowska, K. Nowacka, W. Żukow, Wyd. Wyższa Szkoła Gospodarki, Bydgoszcz 2013, ISBN 978-1-300-90245-4, s. 7-16.

89.     Boniek B., Klich M., Zieliński E., Wieczorek J., Grobelska K., Paciorek P., Głowacka I., Żukow W., Telak J., Nowacka K., 2013, Today’s threats, w: Humanities Dimension of Rescue, Rehabilitation, Physiotherapy, red. A. Andrearczyk-Woźniakowska, A. Krakowska, K. Nowacka, W. Żukow, Wyd. Wyższa Szkoła Gospodarki, Bydgoszcz 2013, ISBN 978-1-300-90245-4, s. 25-36.

90.     Boniek B., Klich M., Zieliński E., Grobelska K., Paciorek P., Telak J., Derengowski K., Nowacki M., Żukow W., 2013, Freezing the area of the event, w: Humanities Dimension of Rescue, Rehabilitation, Physiotherapy, red. A. Andrearczyk-Woźniakowska, A. Krakowska, K. Nowacka, W. Żukow, Wyd. Wyższa Szkoła Gospodarki, Bydgoszcz 2013, ISBN 978-1-300-90245-4, s. 37-50.

91.     Zalewski T., Zieliński E., Sadaj-Owczarek K., Wieczorek J., Boniek B., Nowacka K., Telak J., Nowacki M., Żukow W., Grobelska K., Paciorek P., 2013, Realization of the author’s program for teachers „first aid” on the area of the zachodniopomorskie province, w: Humanities Dimension of Rescue, Rehalibitation, Physioterapy, red. A. Andrearczyk-Woźniakowska, A. Krakowska, K. Nowacka, W. Żukow, Wyd. Wyższa Szkoła Gospodarki, Bydgoszcz 2013, ISBN 978-1-300-90245-4, s. 115-128.

92.     Zalewski T., Parobczy J., Telak J., Zieliński E., 2013, Bezpieczeństwo turystyki wodnej w aspekcie nowych regulacji prawnych, w: Stan, perspektywy i rozwój ratownictwa, kultury fizycznej i sportu w XXI wieku, II edycja, red. M. Napierała, A. Skaliy, W. Żukow, Wyd. Wyższa Szkoła Gospodarki, Bydgoszcz 2013, ISBN 978-83-61036-82-1, s. 8-18.

93.     Wieczorek J., Zieliński E., Grobelska K., Telak J., Zalewski T., Boniek B., Nowacka K., Styka L., 2013, Realizacja ogólnopolskiego programu profilaktycznego nauki pływania w latach 2010-2012, w: Stan, perspektywy i rozwój ratownictwa, kultury fizycznej i sportu w XXI wieku, II edycja, red. M. Napierała, A. Skaliy, W. Żukow, Wyd. Wyższa Szkoła Gospodarki, Bydgoszcz 2013, ISBN 978-83-61036-82-1, s. 30-34.

94.     Zieliński E., Wieczorek J., Grobelska K., Telak J., Zalewski T., Boniek B., Pietkun K., Simińska J., Nowacka K., Ryniak S., 2013, Analiza wybranych elementów programu profilaktycznego akcji pod kryptonimem „Przedszkolak” przeprowadzonej w latach 2010-2012, w: Stan, perspektywy i rozwój ratownictwa, kultury fizycznej i sportu w XXI wieku, II edycja, red. M. Napierała, A. Skaliy, W. Żukow, Wyd. Wyższa Szkoła Gospodarki, Bydgoszcz 2013, ISBN 978-83-61036-82-1, s. 44-63.

95.     Zalewski T., Parobczy J., Telak J., Zieliński E., 2013, The process of creating water safety system in Western Pomeranian Province in years 2009-2012, w: State, prospects and developmend of rescue, physical culture and sports in the XXI centure, red. W. Żukow, A. Skaliy, M. Napierała, Wyd. University of Economy, Bydgoszcz 2013, ISBN 978-83-61036-86-9, s. 61-68.

96.     Zieliński E., Wieczorek J., Grobelska K., Paciorek P., Telak J., Zalewski T., Pietkun K., Simińska J., Nowacka K., Nurczyńska E., 2013, Implementation of the national prevention program the dolphins WOPR – small is safe, w: State, prospects and developmend of rescue, physical culture and sports in the XXI centure, red. W. Żukow, A. Skaliy, M. Napierała, Wyd. University of Economy, Bydgoszcz 2013, ISBN 978-83-61036-86-9, s. 143-152.

97.     Zalewski T., Telak J., 2011, Szacowanie ryzyka i kategoryzacja wskaźnikami pomiarowymi rozwoju bezpieczeństwa wodnego, w: Stan, perspektywy i rozwój ratownictwa, kultury fizycznej i sportu w XXI wieku, red. Napierała, M., Skaliy A., Żukow, Wyd. Wyższa Szkoła Gospodarki, Bydgoszcz 2011, ISBN 978-83-61036-23-4.

98.     Rodziewicz R., Telak J., Komosiński A., 2009, Elementy ratownictwa wodnego w szkoleniu Policji, „Kwartalnik policyjny” nr 2, wyd. Centrum Szkolenia Policji, Legionowo 2009, ISSN 1898-1453.

99.     Telak J., 2008, Kontrowersje wokół zmian w systemie szkolenia Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, „Sporty wodne i ratownictwo” 4/2008, wyd. AKS s. c., Radom 2008.

100. Telak J., 2007, O Wodnym Ochotniczym Pogotowiu Ratunkowym, w: Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w jednoczącej się Europie, Wyd. II ZG WOPR, Warszawa 2007, ISBN 83-87752-54-1.

101. Telak J., 2007, Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w systemie reagowania kryzysowego, w: Zarządzanie kryzysowe wyzwaniem dla edukacji, materiały pokonferencyjne, Wyd. Wyższej Szkoły Policji, Szczytno 2007.

102. Rodziewicz R., Telak J., 2007, Elementy ratownictwa wodnego w szkoleniu Policji, w: Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w jednoczącej się Europie, Wyd. II ZG WOPR, Warszawa 2007, ISBN 83-87752-54-1.

103. Telak J., 2007, Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w systemie reagowania kryzysowego, Wyd. ZG WOPR, Warszawa 2007, ISBN 83-87752-55-X.

104. Telak J., 2007, System reagowania kryzysowego i krajowy system ratowniczo-gaśniczy a Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, „Sporty wodne i ratownictwo” materiały konferencyjne 1/2007.

105. Telak J., 2007, Podstawowe kierunki działalności Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, „Sporty wodne i ratownictwo”, materiały konferencyjne 1/2007.

106. Telak J., 2007, Wybrane zagadnienia z działalności Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, w: Edukacja w ratownictwie medycznym, Wyd. Garamond Oficyna Wydawnicza, Inowrocław – Poznań 2007.

107. Telak J., 2007, Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe – organizacja polskich ratowników wodnych, „Na ratunek” nr 1/2007, Wyd. Elamem, Warszawa 2007.

108. Stanula A., Telak J., Współpraca ratownika WOPR z nauczycielem pływania, w: Aktywność i bezpieczeństwo w środowisku wodnym, Wyd. Instytutu Teologicznego Księży Misjonarzy, Kraków 2007.

109. Telak J., 2006, Rola WOPR we wzmacnianiu bezpieczeństwa powszechnego, w: Wojsko w społeczeństwie, Wyd. Departament Wychowania i Promocji Obronności MON, Warszawa 2006.

110. Waligóra E., Telak J., 2004, Sztuka zapobiegania, „Poradnik samorządowy”, Wyd. PPHU, Warszawa 2004.

111. Telak J., 2001, Bezpieczeństwo nad wodą i na wodzie. Zadania Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, „Zdrowie i zarządzanie”, t. III, nr 6/2001, Kraków 2001.

 

Projekty badawcze rozwojowe

1.    Pomoc polska, Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej, kwiecień – grudzień 2015 r., „Bezpieczna woda – doskonalenie działań administracji lokalnej i służb ratowniczych podczas reagowania na zagrożenia związane z wodą w obwodzie lwowskim”, kierownik projektu.

2.    Dyrekcja Generalna ds. Europejskiej Ochrony Ludności i Pomocy Humanitarnej (ECHO), Unia Europejska, lider Departament Ochrony Przeciwpożarowej i Ratownictwa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Republiki Litwy, 2015-2016, pilotażowy projekt w ramach Obszaru Bezpieczeństwa Strategii UE Regionu Morza Bałtyckiego pt. „Risk Management Capability on Gaps Identification in the BSR. From Gaps to Caps”, ekspert.

3.    Organizacja Traktatu Północnoatlantyckiego (NATO), program „Nauka dla pokoju i bezpieczpieczeństwa” (Science for Peace and Security) i priorytetu „Humanistyczne i Społeczne Aspekty bezpieczeństwa związane ze strategicznymi celami NATO” (Human and Social Aspects of Security related to NATO’s strategic objectives), 2016-2017, wniosek pt. „Model działań terapeutycznych z technikami nurkowymi dla osób poszkodowanych na Ukrainie” (Model of diving therapy activities for people affected in Ukraine), kierownik.

4.    „Wpływ mediów na kształtowanie kultury bezpieczeństwa”, Praca statutowa S/E-422/3/15, 2015, członek zespołu.

5.    Udział w badaniach naukowymi podczas:

-      Ćwiczenia w warunkach powodzi, Szczecin 4-5 czerwca 2014 r. ekspert;

-      XIII Otwarte Mistrzostwa Województwa Świętokrzyskiego Grup Szybkiego Reagowania na Wodzie, Chańcza 30 sierpnia 2014 r., kierownik badań.

Referaty na konferencjach tematycznych

1.         Międzynarodowe i krajowe formy ratownictwa wodnego w ujęciu historycznym, Konferencja naukowa „Bezpieczeństwo na obszarach wodnych”, Legionowo 18 kwietnia 2017.

2.         Możliwości implementacji programów szkolenia organizacji międzynarodowych do systemu ratownictwa wodno-nurkowego straży pożarnych, seminarium naukowe pt. „Bezpieczeństwo na śródlądowych obszarach wodnych, współczesne problemy”, Warszawa 30 listopada 2016 r.

3.         Płaszczyzna działania straży pożarnych i innych podmiotów w domenie ratownictwa wodnego w Europie, wybrane aspekty, Międzynarodowa naukowo-praktyczna konferencja, pt. „Bezpieczeństwo pożarowe i techniczne. Teoria, praktyka, innowacje”, Lwów 20-21 października 2016.

4.         Założenia do wyboru próby do badań nad modelem działań terapeutycznych z technikami nurkowymi wobec osób poszkodowanych podczas zdarzeń negatywnych, Międzynarodowe seminarium naukowe pt. „Perspektywy rozwoju ratownictwa wodno-nurkowego na Ukrainie”, Lwów 28 września 2016 r.

5.         Paradygmat polskiego ratownictwa wodnego na tle organizacji zagranicznych
i Międzynarodowej Federacji Ratowania Życia
, Seminarium naukowe pt. „Międzynarodowe uwarunkowania organizacji ratownictwa wodnego”, Warszawa 31 maja 2016.

6.         Zmiany kierunku rozwoju Ukrainy źródłem bólu i cierpienia, V Konferencja Służby Zdrowia „Ból
i cierpienie – ognisko światła i ciemności, medycyna – teologia – kultura”, Warszawa 16 kwietnia 2016 r.

7.         Wybrane aspekty współpracy międzynarodowej Szkoły Głównej Służby Pożarniczej, Konferencja Międzynarodowa pt. „Wspólne kierunki międzynarodowej współpracy naukowo-badawczej na rzecz poprawy bezpieczeństwa powszechnego”, Józefów, 3 lutego 2016 r.

8.         Ratownictwo wodne w Państwowej Straży Pożarnej, wybrane aspekty oraz Możliwości współpracy z NATO w ramach programu „Science for Peace and Security”, wybrane zagadnienia, III Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. "Ratownictwo wodne, sport pływacki i kultura fizyczna w teorii i praktyce", Słupsk 16-17 września 2016 r.

9.         Wybrane zagadnienia działalności Europejskiego Oddziału Międzynarodowej Federacji Ratowania Życia oraz Współczesny sprzęt podręczny do ratownictwa wodnego, wybrane aspekty, Konferencja naukowa pt. "Zarządzanie bezpieczeństwem na obszarach wodnych", Lwów, 15 października 2015 r.

10.     Działalność Międzynarodowej Federacji Ratowania Życia (International Life Saving Federation), II Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Ratownictwo wodne, sport pływacki i kultura fizyczna w teorii i praktyce”, Rowy, 25-26 września 2015 r.

11.     Zasoby osobowe krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego do działania na obszarach wodnych, III Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Stan, perspektywy i rozwój ratownictwa, kultury fizycznej i sportu w XXI wieku”, Bydgoszcz czerwiec 2015.

12.     Działalność Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym, Konferencja naukowa, XX Ogólnopolskie Forum Ratownictwa pt. „Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy w latach 1995-2015”, Inowrocław 28-29 kwietnia 2015 r.

13.     Zagrożenia dla życia i zdrowia, epidemiologiczne, ekologiczne i infrastruktury krytycznej na obszarach wodnych w Polsce oraz Organizacja systemu ratownictwa wodnego w Polsce Seminarium „System ratownictwa wodnego w województwie lwowskim” w ramach projektu „Bezpieczna woda – doskonalenie działań administracji lokalnej i służb ratowniczych podczas reagowania na zagrożenia związane z wodą w obwodzie lwowskim”, Lwów 16 kwietnia 2015 r.

14.     Ból i cierpienie w działaniach ratowniczo-gaśniczych IV Konferencja dla Służby Zdrowia „Ból i cierpienie – ognisko światła i ciemności. Medycyna – Filozofia – Teologia”, 11 kwietnia 2015 r.

15.     Zarządzanie kryzysowe w domenie bezpieczeństwa powodziowego, XXX Konferencja Naukowa „Zimowa Szkoła Sportów Wodnych i Rehabilitacji w Wodzie”, Szczyrk, 7-9 stycznia 2015 r.

16.     Wybrane aspekty przygotowania ratowników wodnych do akcji przeciwpowodziowych, Konferencja naukowa „Bezpieczeństwo na lądzie, morzu i w powietrzu w XXI wieku”, Józefów 10 października 2014 r.

17.     Zagrożenia bezpieczeństwa na obszarach wodnych, wybrane zagadnienia, III Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Edukacja dla bezpieczeństwa a nauczanie pierwszej pomoc. Zintegrowane działania służb ratowniczych i placówek oświatowych”, Bydgoszcz,16 -17 października 2014 r.

18.     Wodne grupy reagowania w województwie Świętokrzyskim oraz Organizacja ratownictwa wodnego w Państwowej Straży Pożarnej, Konferencja Naukowa „Ratownictwo wodne, sport pływacki i kultura fizyczna w teorii i praktyce”, Rowy 26-27 września 2014 r.

19.     Zdarzenia komunikacyjne w województwie kujawsko-pomorskim w 2013 roku – wybrane aspekty, Konferencja Naukowa „Logistyka w Ratownictwie”, Suwałki 8-11 września 2014 r.

20.     Szkolenia ratowników wodnych i instruktorów w zakresie ratownictwa wodnego, Zielinska M., Strażacy w działaniach ratowniczych na obszarach wodnych, Ratownictwo wodne w krajowym systemie ratowniczo-gaśniczym, Rodziewicz R. Polska Policja Wodna (Rzeczna), XXIX Konferencja Naukowa Zimowa Szkoła Sportów Wodnych i Rehabilitacji w Wodzie, Szczyrk, 7-9 stycznia 2014 r.

21.     Działalność Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, organizacji polskich ratowników wodnych, Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Sanok 24-25.10.2013 r.

Udział w międzynarodowych i krajowych konferencjach naukowych

1.         I Międzynarodowa konferencja naukowa, Logistyka w bezpieczeństwie, zarządzaniu, medycynie i ratownictwie, Warszawa (7.06.2018), organizator SAN, Katedra Logistyki w Warszawie, przewodniczący Komitetu naukowo-organizacyjnego, referat: Logistyka biura poselskiego, wybrane aspekty.

2.         Konferencja naukowa, „Bezpieczeństwo, eksploatacja i logistyka transportu”, Dęblin (19.04.2018), współorganizator SAN, Katedra Logistyki w Warszawie, członek Komitetu naukowo-organizacyjnego, referat: Projekt wykorzystania europejskiego systemu certyfikacji logistyków w Katedrze Logistyki SAN w Warszawie.

3.         Seminarium naukowe, „Bezpieczeństwo, eksploatacja i logistyka transportu”, Radom (28.02.2018), współorganizator SAN, Katedra Logistyki w Warszawie, członek Komitetu naukowo-organizacyjnego, referat: Analiza osiągnięć naukowo-dydaktycznych Katedry Logistyki SAN w Warszawie

4.         Konferencja Naukowa „Szkoła Logistyki”, Szczyrk (9-12.01.2018), współorganizator SAN, Wydział Nauk o Zarządzaniu i Bezpieczeństwie w Warszawie, członek Komitet naukowego, referat pt. Analiza programu studiów na kierunku logistyka w Społecznej Akademii Nauk

5.         X Ogólnopolska Konferencja Naukowa na temat: „Nowoczesne narzędzia informatyczne w przeciwdziałaniu zagrożeniom bezpieczeństwa”, Józefów (26.10.2017) CNBOP-PIB, członek komitetu naukowego.

6.         Konferencja naukowa nt. „Technologie informatyczne w tworzeniu kultury cyberprzestrzeni - elementu bezpieczeństwa cyfrowego”, Świerk (25.10.2017), członek komitetu naukowego.

7.         IV Międzynarodowa Konferencja Naukową pt. „Ratownictwo wodne, sport pływacki
i kultura fizyczna w teorii i praktyce”, Słupsk 17.10.2017, członek komitetu naukowego.

8.         IV Konferencja naukowa „Logistyka w ratownictwie”, Mikołajki (5-8.09.2017), członek komitetu naukowego.

9.         Konferencja naukowa „Bezpieczeństwo na obszarach wodnych”, Legionowo (18.04.2017) CSP, wiceprzewodniczący komitetu naukowego.

10.     XXXII Konferencja Naukowa „Zimowa Szkoła Sportów Wodnych i Rehabilitacji w Wodzie”, 2017 Szczyrk, członek komitetu naukowo-organizacyjnego.

11.     Seminarium naukowe pt. „Bezpieczeństwo na śródlądowych obszarach wodnych, współczesne problemy”, 2016 Warszawa, członek zespołu naukowego.

12.     Międzynarodowa naukowo-praktyczna konferencja, pt. „Bezpieczeństwo pożarowe i techniczne. Teoria, praktyka, innowacje”, 2016 Lwów, członek komitetu organizacyjnego i kolegium redakcyjnego.

13.     IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Edukacja dla bezpieczeństwa a nauczanie pierwszej pomocy. Zintegrowane działania służb ratowniczych i placówek oświatowych”, 2016 Bydgoszcz, członek komitetu naukowego.

14.     Międzynarodowe seminarium naukowe pt. „Perspektywy rozwoju ratownictwa wodno-nurkowego na Ukrainie”, 2016 Lwów, członek komitetu naukowego.

15.     Seminarium naukowe pt. „Międzynarodowe uwarunkowania organizacji ratownictwa wodnego”, 2016 Warszawa, przewodniczący komitetu naukowego.

16.     I International Scientific Student Conference pt. „Safety of the Future”, 2016 Warszawa, członek komitetu naukowego.

17.     V Konferencja Służby Zdrowia „Ból i cierpienie – ognisko światła i ciemności, medycyna – teologia – kultura”, 2016 Warszawa, członek komitetu naukowo-organizacyjnego.

18.     XXXI Zimowa Szkoła Sportów Wodnych, Ratownictwa, Rekreacji i Rehabilitacji w Wodzie, 2016 Szczyrk, członek komitetu naukowego.

19.     III Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Ratownictwo wodne, sport pływacki i kultura fizyczna w teorii i praktyce”, 2016 Słupsk, wiceprzewodniczący komitetu naukowego.

20.     Konferencja naukowa pt. „Zarządzanie bezpieczeństwem na obszarach wodnych”, 2015 Lwów, wiceprzewodniczący komitetu naukowego.

21.     Konferencja naukowa „Dydaktyka zawodowa. Dylematy i wyzwania”, 2015 Legionowo, członek Rady Naukowej.

22.     II Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Ratownictwo wodne, sport pływacki i kultura fizyczna w teorii i praktyce”, 2015 Rowy, członek komitetu naukowego.

23.     II Konferencja Naukowa „Logistyka w Ratownictwie”, 2015 Mikołajki, członek komitetu naukowego.

24.     III Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Stan, perspektywy i rozwój ratownictwa, kultury fizycznej i sportu w XXI wieku”, 2015 Bydgoszcz, członek komitetu naukowego.

25.     Seminarium naukowe „System ratownictwa wodnego w województwie lwowskim”, 2015 Lwów 16 kwietnia 2015 r., kierownik.

26.     IV Konferencja dla Służby Zdrowia „Ból i cierpienie – ognisko światła i ciemności. Medycyna – Filozofia – Teologia”, 2015 Warszawa, członek komitetu naukowo-organizacyjnego.

27.     XXX Konferencja Naukowa „Zimowa Szkoła Sportów Wodnych i Rehabilitacji w Wodzie”, 2015 Szczyrk, wiceprzewodniczący komitetu naukowo-organizacyjnego.

28.     Konferencja naukowa „Bezpieczeństwo na lądzie, morzu i w powietrzu w XXI wieku”, 2014 Józefów, członek komitetu programowo-naukowego.

29.     III Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Edukacja dla bezpieczeństwa a nauczanie pierwszej pomoc. Zintegrowane działania służb ratowniczych i placówek oświatowych”, 2014 Bydgoszcz, przewodniczący komitetu naukowego.

30.     Konferencja Naukowa „Ratownictwo wodne, sport pływacki i kultura fizyczna w teorii
i praktyce”, 2014 Rowy, członek komitetu naukowego.

31.     Konferencja Naukowa „Logistyka w Ratownictwie”, 2014 Suwałki, członek komitetu naukowego.

32.     III Konferencja Naukowa „Ból i cierpienie”, 2014 Warszawa, członek komitetu naukowo-organizacyjnego.

33.     XXIX Konferencja Naukowa Zimowa Szkoła Sportów Wodnych i Rehabilitacji w Wodzie, 2014 Szczyrk, wiceprzewodniczący komitetu naukowo-organizacyjnego.

34.     Światowa Konferencja Zapobiegania Utonięciom (World Conference on Drowning Prevention),
20-23 października 2013 r. Poczdam (Niemcy), zorganizowana przez ILS, Zalewski T., Telak J., Kurylczyk A., Funkcjonalny model WOPR w świetle nowych regulacji prawnych, Zalewski T. Kurylczyk A., Telak J., Analiza programów profilaktycznych w Polsce.

35.     I Kongres Bezpieczeństwa Wodnego, 2013 Szczecin, wiceprzewodniczący komitetu organizacyjnego.

Komitety redakcyjne i rady naukowe czasopism

1.    „Kwartalnik policyjny”, 2016-2018, Centrum Szkolenia Policji w Legionowie, członek Rady Naukowej.

2.    Strona internetowa Zarządu Głównego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, www.wopr.pl, 2004-2014, redaktor naczelny.

3.    Strona internetowa „Ratownictwo wodne”, www.wopr.pl, 2014-2018, redaktor naczelny.

Członkostwo w radach i towarzystwach naukowych

1.    Towarzystwo Naukowe „Bezpieczeństwo i Ratownictwo, od 2016 r. Prezes.

2.    Rada Naukowa Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, lata 2013-2015, członek.

3.    Rada Naukowa Słupskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego od 2015, członek.

Promotor

Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie, Wydział Inżynierii Bezpieczeństwa Cywilnego; Wyższa Szkoła „Edukacja w Sporcie” w Warszawie; Społeczna Akademia Nauk, Katedra Logistyki – ponad 50. prac magisterskich, inżynierskich i licencjackich; promotor pomocniczy 2 dysertacji doktorskich.

Staże naukowe

Lwowski Państwowy Uniwersytet Bezpieczeństwa Życia we Lwowie (2016), Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie (20170

 

Zespoły eksperckie

Zespół Ekspertów Programowych, Warszawskie Centrum Edukacyjne „Matel Service”, 2013-2016, przewodniczący; Ekspert do spraw rozwoju ratownictwa wodno-nurkowego, 2017 r., Lwowski Państwowy Uniwersytet Bezpieczeństwa Życia we Lwowie.

Recenzent kilkunastu publikacji naukowych

 

Zmień język

UK DE FR


facebook

Odsłon : 9837832