Strona GłównaPrawoILSWOPRPrezesi WOPRMapa strony
   
konferencje

Partnerzy

 logo polkomtel

 

WSPÓŁPRACA


RATEX

logo_kevi_nowe_cmyk_male

PODWODNIK
 

 

 

IV KONFERENCJA "BÓL I CIERPIENIE"
Sobota, 11 Kwiecień 2015 17:09

OkadkaW dniu 11 kwietnia 2015 roku na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie odbyła się IV Konferencja dla Służby Zdrowia "Ból i cierpienie - ognisko światła i ciemności. Medycyna - Filozofia - Teologia", którą otworzył Rektor UKSW ks. prof. dr hab. Stanisław Dziekoński. Konferencję przygotowali ks. dr Dariusz Pater i lek med. Mieczysław Szatanek. O percepcji bólu i cierpieniach w działaniach ratowniczo-gaśniczych referat wygłosili dr Jerzy Telak i dr Barbara Szykuła-Piec.


Organizatorzy konferencji:

 • Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie
 • Wydział Teologiczny Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Koło Naukowe Teologów UKSW
 • Prezes Stowarzyszenia Absolwentów Wydziałów Medycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • Katolickie Stowarzyszenie Lekarzy Polskich Koło Ziemi Radomskiej
 • Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. Franciszka Czubalskiego w Przysusze
 • Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie
 • Okręgowe Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Radomiu

Referaty:

Sesja I. Przewodniczący prof. dr hab. med. Jerzy Jurkiewicz (Prezes Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego)

 • prof. dr hab. med. Henryk Skarżyński (Dyrektor Światowego Centrum Słuchu w Kajetanach), Niedosłuch i głuchota przyczyną izolacji, bólu i cierpienia człowieka
 • dr hab. med. Zdzisław Gajda, prof. UJ (Prezes SAWM UJ), Czy dezintegracja dotyczy tylko medycyny?
 • dr hab. med. Elżbieta Wasilewska-Dziubińska, prof. CMKP (Zakład Neuroendokrynologii Klinicznej Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie), Poporodowe zapalenie tarczycy
 • dr hab. med. Jerzy Reymond (Radomski Szpital Specjalistyczny, Oddział Chirurgii Szczękowej), Ból w stomatologii – przegląd historyczny
 • lek. Sergiusz Prokopiuk, lek. Jerzy Szczuruk, lek. Aleksander Szczuruk (Stowarzyszenie Lekarzy Polskiego Pochodzenia na Wołyniu – Łuck, Ukraina), Zbrodnia Wołyńska – refleksja nad bólem przez pokolenia

Sesja II. Przewodniczący dr hab. med. Zdzisław Gajda, prof. UJ (Prezes SAWM UJ)

 • dr med. Dorota Rogowska-Szadkowska (UM Białystok), Medyczne własności marihuany
 • lek. M. Dorota Schmidt-Pospuła (UJ CM Kraków), Historia kokainy – pierwsze próby walki z bólem miejscowym
 • dr med. Alicja Macheta (UJ CM Kraków), Medyczne właściwości kokainy, amfetaminy i jej pochodnych
 • lek. Wiktor Sułkowski (SPZZOZ w Ostrowi Mazowieckiej, Oddział Anastezjologii i Intensywnej Terapii), Ból okiem praktyka
 • ks. dr hab. Jarosław Babiński (Wydział Teologiczny UKSW Warszawa), Cierpienie i jego sens w perspektywie filozofii i wiary
Sesja III. Przewodniczący dr hab. med. Wanda Stankiewicz, prof. WIHiE (Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii w Warszawie)
 • ks. prof. dr hab. Czesław Parzyszek (Wydział Teologiczny UKSW Warszawa), Cierpienie jako miejsce doświadczenia duchowego
 • dr Barbara Szykuła-Piec, dr Izabella Grabowska-Lepczak, dr Jerzy Telak (Wydział Inżynierii Bezpieczeństwa Cywilnego SGSP), Percepcja bólu i cierpienia w działaniach ratowniczo-gaśniczych, wybrane zagadnienia
 • lek. med. Barbara Kalbarczyk, lek. med. Mieczysław Szatanek (Radomski Szpital Specjalistyczny, Odział Ginekologiczno-Położniczy), Ból – zjawisko towarzyszące porodowi naturalnemu
 • lek. med. Grzegorz Dziekan (SPZZOZ im. prof. Franciszka Czubalskiego w Przysusze), Doświadczenie przypadków w ZOL jako źródło rozumienia bólu i cierpienia w praktyce lekarskiej
Sesja IV. Przewodniczący dr med. Anna Królikowska (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Katedra i Zakład Opieki Paliatywnej Collegium Medicum w Bydgoszczy)
 • dr Wanda Kamińska (Wydział Filozofii Chrześcijańskiej UKSW Warszawa), Ból i cierpienie w świetle refleksji filozoficznej
 • dr Monika Waluś (Wydział Teologiczny UKSW Warszawa), Leczenie i towarzyszenie w cierpieniu jako znak bliskości Boga
 • ks. dr hab. Marek Tatar (Wydział Teologiczny UKSW Warszawa), Motywujący a depresyjny lęk przed cierpieniem
 • ks. dr Dariusz Pater (Wydział Teologiczny UKSW Warszawa), Sztuka cierpienia – sztuka umierania
Komitet naukowo-organizacyjny:
 • lek. med. Grzegorz Dziekan
 • prof. dr hab. med. Ełła Bulicz
 • dr hab. med. Zdzisław Gajda, prof. UJ
 • prof. dr hab. med. Jerzy Jurkiewicz
 • dr med. Agnieszka Kamińska (sekretarz)
 • ks. prof. dr hab. Marian Kowalczyk
 • prof. Robert Kasprzyk, D.A.
 • dr inż. Andrzej Krzyszkowski
 • ks. prof. dr hab. Jerzy Lewandowski
 • prof. dr hab. Zbigniew Łukasik
 • prof. dr hab. med. Igor Murawow
 • lek. Barbara Paczwa
 • ks. dr Dariusz Pater (przewodniczący)
 • prof. dr hab. med. Agnieszka Pedrycz
 • dr med. Konstanty Radziwiłł
 • lek. med. Andrzej Sawoni
 • dr hab. med. Wanda Stankiewicz, prof. WIHiE
 • lek. Mieczysław Szatanek (wiceprzewodniczący)
 • dr Jerzy Telak
 • prof. dr hab. med. Tadeusz Tołłoczko
 • ks. prof. dr hab. Stanisław Warzeszak
 • dr hab. med. Elżbieta Wasilewska, prof. CMKP
 • dr hab. Wojciech Wiesner, prof. AWF Wrocław
 • prof. dr hab. med. Jerzy Woy-Wojciechowski

Patron honorowy: J.M. Rektor UKSW ks. prof. dr hab. Stanisław Dziekoński

 

Zmień język

UK DE FR


facebook

Odsłon : 9985612