Strona GłównaPrawoILSWOPRPrezesi WOPRMapa strony
   
konferencje

Partnerzy

 logo polkomtel

 

WSPÓŁPRACA


RATEX

logo_kevi_nowe_cmyk_male

PODWODNIK
 

 

 

dr Jacek Przybylski
Wtorek, 26 Maj 2015 19:00

doktor nauk społecznych w zakresie psychologii nadany 2011 r., psycholog sportu

absolwent:

 • Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku
 • Uniwersytetu Gdańskiego (Wydział Nauk Społecznych – Psychologia)
 • studiów podyplomowych z psychologii sportu
 • studiów doktoranckich w Uniwersytecie Gdańskim

Instruktor WOPR, trener pływania II klasy, Instruktor IANTD płetwonurkowania i narciarstwa zjazdowego PZN.

Praca: Uniwersytet Gdański, Instytut Psychologii, Zakład Psychologii Sportu (od 2008).


Członek:

 • Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, zarządu Sekcji Psychologii Sportu przy Polskim Towarzystwie Psychologicznym
 • Zespołu ds. Psychologii Komisji Medycznej Polskiego Komitetu Olimpijskiego
 • Europejskiej Federacji Psychologii Sportu (FEPSAC), Rady Wydziału w Uniwersytecie Gdańskim
 • Nominowany psycholog olimpijski, certyfikowany psycholog sportu klasy I nr 14 Polskiego Towarzystwa Psychologicznego

Współpraca z:

 • kadrą narodową w zakresie przygotowania zawodników do: Mistrzostw Świata, Mistrzostw Europy, Igrzysk Olimpijskich
 • Pomorską Federacją Sportu w zakresie treningu mentalnego dla młodych zawodników
 • Trener mentalny Integralnej Postawy Optymalnej Gotowości Startowej (IPOGS), kadry narodowej żeglarzy, LA współfinansowany ze środków Unii Europejskiej – Silna i Odporna Kadra Olimpijska (SiOKO) Londyn 2012
 • College of Sport and Exercise Science and Institute of Sport, Exercise and Active Living (ISEAL), Utah State University - w ramach projektów badawczych z ośrodkami zagranicznymi

  Uczestnik kilkudziesięciu konferencji naukowych krajowych i zagranicznych.

Autor (współautor) artykułów naukowych, w tym:

 • Usorowska A., Przybylski J., Mieszkowski J., Niespodziński B., Wiener P., Wpływ samooceny na osiągnięcia sportowe u zawodników trenujących judo (The Impact of self-esteem on the storting achievements of athletes training judo), Journal o Health Sciences, 2014, 4(9),ISSN 1429-9623 / 2300-665X, s. 39-50.
 • Makurat, F., Budnik D., Przybylski J., Attitudes toward sport of youth and students, Motivation, Self-regulation, Gender, Gdańsk, 3-5.06.2010, Uniwersytet Gdański I Society for the Study of Motivation.
 • Makurat F., Budnik D., Przybylski J., Coach – athlete relationships. Relationships development, maintenance and dissolution,  Uniwersytet Gdański, International Association of Relationship Research (IARR), Gdańsk 7-9.07.2011.
 • Budnik-Przybylska D., Przybylski J., Progressive muscle relaxation training, physiological parameters and mood state, "Sport and Exercise Psychology: Human Performance, Well-Being and Health", The 13th European Congress of Sport Psychology FEPSAC, Madera (Portugalia) 12-17.07.2011 ,
 • Budnik-Przybylska D., Przybylski J., Makurat F. Plopa W. (2012), Emotions in parachute jumps, "Polish Journal of Social Science", vol VI 2012, p. 133-143, http://www.euh-e.edu.pl/pl/art_5001.html.
 • Makurat F., Budnik D., Przybylski J., Postawy młodzieży licealnej i akademickiej wobec sportu, w: M. Ciosek (red.), Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna wyzwaniem dla nauczycieli i wychowawców nowego wieku, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2012, s. 452-470.
 • Przybylski J., Budnik D., Przybylski S., Jakość życia dzieci niepełnosprawnych trenujących i osiągających sukcesy w pływaniu w ocenie ich rodziców, w: J. Blecharz, M. Siekańska, A. Tokarz red. Optymalizacja treningu sportowego i zdrowotnego z perspektywy psychologii (2012).
 • Kosiński M., Przybylski S., Przybylski J., Relationships between swimming and resluts in sport lifesaving, Uniwesytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu Volume 1. 2013 Kwartalnik “Sporty Wodne i Ratownictwo”, Water sports and lifeguarding services, ISSN 1899-4563.
 • Przybylski S., Przybylski J., Michael Phelps as a model of a champion in swimming, Uniwesytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu Volume 1,2013 ISSN 1899-4563 Kwartalnik “Sporty Wodne i Ratownictwo”, Water sports and lifeguarding services.
 • Norkowski H., Przybylski S., Perkowski K., Śledziewski D., Przybylski J., Effects of the interval training of effort intensity at the level of 90% of individual potential possibility, w: Ratownictwo wodne, sport pływacki i kultura fizyczna w teorii i praktyce, red. W. Moska, S. Przybylski, D. Skalski, w: Water rescue service, swimming and physical culture in the theory and practice, wyd. AWFiS, Gdańsk 2014.
 • Norkowski H., Przybylski S., Perkowski K., Śledziewski D., Przybylski J., Effects of the interval training of effort intensity at the level of 90% of individual potential possibility, w: Ratownictwo wodne, sport pływacki i kultura fizyczna w teorii i praktyce. Redakcja naukowa; W. Moska, S. Przybylski, D. Skalski, wydawnictwo AWFiS, Gdańsk 2014, s. 195-202.
 • Przybylski S., Przybylski J., Skalski D., Narloch Z., Charakterystyka geograficzna i hydrometerologiczna akwenu morza bałtyckiego dla potrzeb ratownictwa.
 • Przybylski S., Przybylski J., Skalski D., Narloch Z., Charakterystyka organizacyjna oraz możliwości ratowania życia na Morzu Bałtyckim służb poszukiwania i ratowania – SAR,
 • Skalski D., Przybylski S., Przybylski J., System szkolenia ratowników wodnych.
 • Budnik-Przybylska D., Przybylski J., Trening mentalny pomocą w radzeniu sobie ze stresem oraz efektywnym funkcjonowaniem u menedżerów, w: T. Konieczny, Stres w organizacji, Harmonia Universalis, Gdańsk 2014.
 • Budnik-Przybylska D., Przybylski J., Wybrane elementy treningu mentalnego w ratownictwie wodnym, w: Ratownictwo wodne, sport pływacki i kultura fizyczna w teorii i praktyce, red. W. Moska, S. Przybylski, D. Skalski, wyd. AWFiS, ISBN 978-62390-05-2, Gdańsk 2014.
 • Budnik-Przybylska D., Przybylski J., Trening mentalny pomocą w radzeniu sobie ze stresem oraz efektywnym funkcjonowaniem u menedżerów, w: Konieczny T. (red.), Stres w organizacji, 978-83-7744-093-3 Harmonia Universalis, Gdańsk 2014.
 • Budnik-Przybylska D., Przybylski J., Wybrane elementy treningu mentalnego w ratownictwie wodnym, w: Ratownictwo wodne, sport pływacki i kultura fizyczna w teorii i praktyce, red. W. Moska, S. Przybylski, D. Skalski wyd. AWFiS, Gdańsk 2014.
 • Przybylski S., Przybylski J., Skalski D., Galarowicz O., Współdziałanie między służbami sąsiednich państw na morzu, w: Bezpieczna woda cz. 2, red. nauk. J. Telak, O. Galarowicz, Wyd. Szkoła Główna Służby Pożarniczej, ISBN: 978-83-88446-56-6, Warszawa 2015, s. 37-58.
 • Przybylski S., Skalski D., Przybylski J., Galarowicz O., Wpływ warunków hydrologicznych i meteorologicznych na taktykę i metodykę działań w zakresie ratownictwa wodnego, w: Bezpieczna woda cz. 2, red. nauk. J. Telak, O. Galarowicz, Wyd. Szkoła Główna Służby Pożarniczej, ISBN: 978-83-88446-56-6, Warszawa 2015, s. 91-114.
 • Przybylski S., Przybylski J., Skalski D., Telak J., Dynamika akcji ratowniczej w aspekcie sumarycznych możliwości służb ratowniczych na wybranych obszarach Morza Bałtyckiego, w: Bezpieczna woda cz. 2, red. nauk. J. Telak, O. Galarowicz, Wyd. Szkoła Główna Służby Pożarniczej, ISBN 978-83-88446-56-6, Warszawa 2015, s. 115-139.
 

Zmień język

UK DE FR


facebook

Odsłon : 7696161