Strona GłównaPrawoILSWOPRPrezesi WOPRMapa strony
   
konferencje

Partnerzy

 logo polkomtel

 

WSPÓŁPRACA


RATEX

logo_kevi_nowe_cmyk_male

PODWODNIK
 

 

 

KONFERENCJA NAUKOWA W ROWACH

1W dniach 26-27 września 2014 roku w Rowach, pod patronatem Marszałka Województwa Pomorskiego Mieczysława Struka, odbyła się I Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Sporty Wodne, Sport Pływacki i Kultura Fizyczna w Teorii i Praktyce", której uczestników przed otwarciem przywitał Prezes Słupskiego WOPR Piotr Dąbrowski i Pierwszy Zastępca Prezydenta Miasta Słupska Andrzej Kaczmarczyk. Konferencję otworzył prof. dr hab. Stanisław Przybylski, referat inauguracyjny wygłosił wiceprezydent International Life Saving Federation of Europe dr Jerzy Telak, a funkcję przewodniczącego przyjął dr Dariusz Skalski. W zakończeniu konferencji udział wziął Starosta Słupski Sławomir Ziemianowicz.

Organizatorzy konferencji:

 • AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO i SPORTU – Zakład Pływania w Gdańsku, http://www.awf.gda.pl
 • AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ w Gdyni, http://www.amw.gdynia.pl/
 • SZKOŁA GŁÓWNA SŁUŻBY POŻARNICZEJ w Warszawie, http://www.sgsp.edu.pl
 • AKADEMIA POMORSKA w Słupsku, http://www.apsl.edu.pl
 • CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ Państwowy Instytut Badawczy w Józefowie, http://www.cnbop.pl/

Przewodniczący Komitetu Naukowego: MOSKA Waldemar /prof. nadzw. dr hab., Rektor AWFiS w Gdańsku/

Wiceprzewodniczący Komitetu Naukowego: PRZYBYLSKI Stanisław /prof. nadzw. dr hab., AWFiS w Gdańsku/ i WIESNER Wojciech /prof. nadzw. dr hab., AWF we Wrocławiu/

Członkowie Komitetu Naukowego:

 • BĄK Robert /dr, AP w Słupsku/
 • DYBIŃSKA Ewa /prof. nadzw. dr hab., AWF w Krakowie/
 • JASTRZĘBSKI Zbigniew /prof. nadzw. dr hab., AWFiS w Gdańsku/
 • KARPIŃSKI Ryszard /dr, doc. AWF w Katowicach/
 • KLIMEK – WŁODARCZYK Hanna /dr, AWFiS w Gdańsku/
 • KŁOS Ryszard /prof. dr hab. inż., AMW w Gdyni/
 • KOCHANOWICZ Kazimierz /prof. nadzw. dr hab., AWFiS w Gdańsku/
 • MAKAR Piotr /dr, AWFiS w Gdańsku/
 • REJMAN Marek /dr hab., AWF we Wrocławiu/
 • POBIRCHENKO Nataliya /prof. dr hab., Uman State Pedagogical University - Ukraina/
 • RUDNIK Ewa /dr hab. inż., CNBOP/
 • SKALIY Aleksander /dr, WSG w Bydgoszczy/
 • SKALSKI Dariusz /dr, Słupskie WOPR/
 • SULĘTA Władysław /dr, WBZK w PUW w Gdańsku/
 • SZUBRYCHT Tomasz /prof. dr hab., AMW w Gdyni/
 • TELAK Jerzy /dr, SGSP w Warszawie/
 • TOMIAK Tomasz /prof. nadzw. dr hab., AWFiS w Gdańsku/
 • WOLANIN Jerzy /prof. zw. dr hab., SGSP w Warszawie/
 • WRÓBLEWSKI Dariusz /mł. bryg. dr inż., KG PSP/
 • ZATOŃ Krystyna /prof. dr hab., AWF we Wrocławiu/
 • ZABOLOTNA Oksana /prof. dr hab., Uman State Pedagogical University - Ukraina/
 • ZIELIŃSKI Ewa /dr, Bydgoska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy/

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego: prof. dr hab. S. Przybylski

Wiceprzewodniczącym Komitetu Organizacyjnego: dr D. Skalski

Członkowie Komitetu Organizacyjnego:

 • DĄBROWSKI Piotr /Prezes Słupskiego WOPR/
 • KLAJMAN Paweł /mgr, AWFiS w Gdańsku/
 • KRZYWIŃSKA Mieczysława /mgr, Kociewskie WOPR w Skarszewach/
 • MAKAR Piotr /dr, AWFiS w Gdańsku/
 • PĘCZAK–GRACZYK Alicja /dr, AWFiS w Gdańsku/
 • SKALSKA–BRZOSKOWSKA Karolina /mgr, Kociewskie WOPR w Skarszewach/
 • TOMACZKOWSKI Leszek /mgr, AWFiS w Raduniu/
 • WAADE Barbara /dr, AWFiS w Gdańsku/
 • ZBOINA Jacek /dr, CNBOP w Józefowie/

AWFit w Gdańsku wydała monografię pt. "Ratownictwo wodne, sport pływacki i kultura fizyczna w teorii i praktyce", red. W. Moska, S. Przybylski, D. Skalski, w której znalazły się opracowania:

 • D. Skalski, S. Przybylski, K. Skalska-Brzoskowska, M. Krzywińska, Zarządzanie w ratownictwie wodnym - kąpieliska i miejsca wykorzystywane do kąpieli na wodach śródlądowych
 • Telak J., Murias R., Praca ratowników WOPR na wybranych kąpieliskach nadmorskich w Gdańsku w latach 2007-2012
 • Telak J., Galarowicz O., Przygotowanie i działalność wodnych grup reagowania w województwie Świętokrzyskim w latach 2004-2012
 • Telak J., Galarowicz O., Zielinska M., Organizacja ratownictwa wodnego w Państwowej Straży Pożarnej, wybrane aspekty prawne
 • Zieliński E., Telak J., Optymalizacja rejestru danych o urazach osób na obszarach wodnych i terenach przywodnych jako warunek dla opracowania efektywnych programów prewencyjnych

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

10

 

11

 

12

 

13

 

Zmień język

UK DE FR


facebook

Odsłon : 9852016