Strona GłównaPrawoILSWOPRPrezesi WOPRMapa strony
   
konferencje

Partnerzy

 logo polkomtel

 

WSPÓŁPRACA


RATEX

logo_kevi_nowe_cmyk_male

PODWODNIK
 

 

 

KONFERENCJA NAUKOWA W BYDGOSZCZY

W dniach 16-17 października 2014 roku w Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy odbyła się III Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Edukacja dla bezpieczeństwa a nauczanie pierwszej pomocy - zintegrowane działania służb ratowniczych i placówek oświatowych". W Komitecie Naukowym Konferencji, któremu przewodniczył dr Jerzy Telak, znaleźli się Przewodniczący Rady Naukowej WOPR prof. dr hab. Wojciech Wiesner i jej członkowie: prof. dr hab. Dybińska Ewa, prof. dr hab. Hołyst Brunon, prof. dr hab. Koszczyc Tadeusz, dr inż. Krzyszkowski Andrzej, prof. dr hab. inż. Łukasik Zbigniew, prof. dr hab. n. med. Olszański Romuald, prof. dr hab. n. med. Pedrycz Agnieszka, prof. dr hab. Przybylski Stanisław, dr hab. n. med. Siermontowski Piotr, dr Skaliy Aleksander, dr Skalski Dariusz, prof. dr hab. Wiesner Wojciech, prof. dr hab. Wolanin Jerzy, dr Zalewski Tomasz, prof. dr hab. Zatoń Krystyna, dr Zieliński Ewa.

Program konferencji do pobrania (tutaj)


Komitet Honorowy

 • Wojewoda Kujawsko-pomorski
 • Marszałek Kujawsko-pomorski
 • Prezydent miasta Bydgoszcz
 • Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty
 • Rektor Komendant Szkoły Głównej Służby Pożarniczej
 • Rektor Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu
 • Szef Wojskowego Instytutu Medycznego w Gdyni
 • Prezydent Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy
 • Komendant Wojewódzki Policji
 • Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej

Organizatorzy

 • Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
 • Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej Państwowy Instytut Badawczy w Józefowie
 • Europejskie Centrum Bezpieczeństwa i Sportów Wodnych
 • Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie
 • Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu
 • Wojskowy Instytut Medyczny w Gdyni

Komitet Naukowy

 • prof. dr hab. Dybińska Ewa
 • dr Galarowicz Oksana
 • prof. dr hab. Hołyst Brunon
 • prof. dr hab. Koszczyc Tadeusz
 • dr inż. Krzyszkowski Andrzej
 • prof. dr hab. inż. Łukasik Zbigniew
 • prof. dr hab. Majewski Włodzimierz
 • prof. dr hab. Muszkieta Radosław
 • prof. dr hab. Napierała Marek
 • prof. dr hab. n. med. Olszański Romuald
 • dr n. med. Paciorek Przemysław
 • dr Podlewski Roland
 • prof. dr hab. n. med. Pedrycz Agnieszka
 • prof. dr hab. Przybylski Stanisław
 • dr hab. inż. Rudnik Ewa
 • dr hab. n. med. Siermontowski Piotr
 • dr Skaliy Aleksander
 • dr Skalski Dariusz
 • dr inż. Smolarkiewicz Mariusz
 • prof. dr hab. Spengel Bolesław
 • dr Telak Jerzy, przewodniczący
 • dr n. med. Wieczorek Joanna
 • prof. dr hab. Wiesner Wojciech
 • prof. dr hab. Wolanin Jerzy
 • dr inż. Wróblewski Dariusz
 • dr Zalewski Tomasz
 • prof. dr hab. Zatoń Krystyna
 • dr Zieliński Ewa

Komitet organizacyjny

 • mgr Boniek Barbara, przewodniczący
 • mgr Dobucki Marek
 • mgr Dudziak Adam
 • mgr Kozak Grzegorz
 • dr Skaliy Aleksander
 • mgr Szymański Sławomir
 • mgr Szymczak Agata, sekretarz
 • dr Zieliński Ewa
 • mgr Ziółkowski Przemysław
 • mgr Mieszko Wdowiak

Program

16.10.2014 r. (czwartek)

8:00 Rejestracja uczestników

9:00 Otwarcie konferencji, sala M-1


Sesja I. Bezpieczeństwo

9:15 Bezpieczeństwo imprez masowych (wykład inauguracyjny) – płk Andrzej Kruczyński, CSAT, Warszawa

9:45 Rządowy program „Bezpieczna i przyjazna szkoła” – Anna Łukaszewska, Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty

9:55 Strategia Rozwoju Edukacji Miasta Bydgoszczy na lata 2013-2020 bezpieczeństwo dzieci i młodzieży, Iwona Waszkiewicz, Dyrektor Wydziału Edukacji i Sportu UM, Bydgoszcz

10:10 Miejsce, rola i zadania Rządowego Centrum Bezpieczeństwa – dr Witold Skomra, Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, Warszawa

10:25 Polityka bezpieczeństwa ruchu drogowego – dr hab. Bolesław Sprengel, UMK, Toruń

10:40 Wykorzystanie mediów społecznościowych jako nowe formy komunikacji ze społeczeństwem w zakresie zarządzania kryzysowego – Inga Abgarowicz, Monika Wachnik, Maciej Napiórkowski, CNBOP-PIB, Józefów

Dyskusja

11:00 Przerwa


Sesja II. Zagrożenia bezpieczeństwa

11:30 Specyfika pracy placówek Straży Granicznej – mjr SG Jacek Skotnicki, Bydgoszcz

11:45 Zagrożenia bezpieczeństwa w placówkach oświatowych – płk Andrzej Kruczyński, CSAT, Warszawa, Barbara Boniek G24, ZS22 Bydgoszcz

12:05 Szacowanie ryzyka wypadku w środowisku dzieci i młodzieży – dr Oksana Galarowicz, SGSP, Warszawa

12:20 Informowanie o zagrożeniach meteorologicznych – analizy, prognozy, oceny – Grzegorz Świszcz, Wydział Analiz RCB, Warszawa

12:35 Zagrożenia bezpieczeństwa w górach, wybrane zagadnienia – Michał van der Coghen, Remex, Chorzów

12:50 Zagrożenie terroryzmem, wybrane aspekty – dr Krzysztof Liedel, AON Warszawa

13:05 Zagrożenia bezpieczeństwa na obszarach wodnych, wybrane zagadnienia – dr Jerzy Telak, SGSP, Warszawa, dr Tomasz Zalewski, Uniwersytet Szczeciński, dr Ewa Zieliński Bydgoska Szkoła Wyższa

Dyskusja

13:30 Przerwa

14:30 Ćwiczenia, warsztaty

 • Ćwiczenia AZYL (w grupach)
 • Ćwiczenia z udziałem Żandarmerii Wojskowej
 • Elementy medycyny pola walki
 • Ewakuacja z pojazdu
 • Podejmowanie tonącego z wody
 • Postępowanie w urazach kostno-stawowych
 • RKO niemowląt i dzieci
 • Warsztaty metodyczne dla nauczycieli EDB – sprzęt szkoleniowy
 • RKO dzieci i dorosłych z zastosowaniem AED
 • Nagłe stany internistyczne


17.10.2014 r. (piątek)

Sesja III. Profilaktyka i reagowanie

9:00 Umiejętność pływania najlepszą formą zapobiegania wypadkom utonięcia – prof. dr hab. Krystyna Zatoń, AWF Wrocław

9:15 Edukacja aksjologiczna poprzez szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie pierwszej pomocy – prof. AWF dr hab. Wojciech Wiesner, AWF Wrocław

9:30 Model ośrodka sportów dla dzieci i młodzieży – dr Marek Kolbowicz

9:45 Zespoły interdyscyplinarne. Budowanie koalicji na rzecz przeciwdziałania przemocy domowej – Adam Dudziak, Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, Bydgoszcz

10:00 Rola Przyjaznego Patrolu oraz wykorzystanie analizy ryzyka w procedurze Niebieskiej Karty – Monika Hermann, Komenda Miejska Policji w Bydgoszczy

10:15 Zagrożenie tlenkiem węgla – Marcin Wawerek, Paweł Bujny, Beata Wojtasiak, CNBOP-PIB, Józefów

10:45 Hipotermia przypadkowa jako potencjalne zagrożenie życia – dr n. med. Iwona Urbanowicz, CM UMK, Bydgoszcz

Dyskusja

11:15 Przerwa


Sesja IV. Pierwsza pomoc

11:30 Pierwsza pomoc po wypadkach – prof. dr hab. n. med. Agnieszka Pedrycz, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

11:45 Wybrane zagadnienia udzielania pomocy medycznej – dr n. med. Przemysław Paciorek, CM UMK w Bydgoszczy

12:00 Analiza porównawcza standardów ERC, AHA, ILCOR – dr Roland Podlewski, Uniwersytet Medyczny, Poznań

12:15 Hipotermia terapeutyczna po NZK – dr n. med. Iwona Urbanowicz, CM UMK, Bydgoszcz

12:30 Metodyka leczenia z zastosowaniem hiperbarii – dr n. med. Joanna Wieczorek, CM UMK Bydgoszcz

12:45 Ocena bezpieczeństwa tabel dekompresyjnych – prof. dr hab. Romuald Olszański, WIM , Warszawa

13:00 Odmienność postępowania z pacjentem pediatrycznym – Marcin Rybakowski, Uniwersytet Medyczny, Poznań

Dyskusja

Pokaz przygotowany przez Straż Miejską i Komendę Miejską Policji w Bydgoszczy

14:00 Zakończenie konferencji

 

Przedsięwzięcia towarzyszące

 • Akademia Przedszkolaka – Umiem pomagać – pokazy i ćwiczenia wstępnej oceny poszkodowanego, wezwania służb ratowniczych w Przedszkolu Akademickim
 • Podsumowanie ogólnopolskich konkursów Ratujemy życie, Działam bezpiecznie
 • Próba bicia rekordu jednoczesnego zastosowania AED (automatycznego defibrylatora zewnętrznego)
 • Prezentacja Inspekcji Transportu Drogowego, Ambulansu Pogotowia Ruchu Drogowego (APRD)
 • Warsztaty resuscytacji krążeniowo-oddechowej z użyciem AED dla dzieci i rodziców
 

Zmień język

UK DE FR


facebook

Odsłon : 9852160