Strona GłównaPrawoILSWOPRPrezesi WOPRMapa strony
   
konferencje

Partnerzy

 logo polkomtel

 

WSPÓŁPRACA


RATEX

logo_kevi_nowe_cmyk_male

PODWODNIK
 

 

 

XX FORUM RATOWNICTWA

W dniu 28 kwietnia 2015 roku Prezydent Miasta Inowrocław Ryszard Brejza w Hali Widowiskowo-Sportowej otworzył XX Ogolnopolskie Forum Ratownictwa. Tematem głównym inowrocławskiej debaty naukowej był "Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy w latach 1995-2015". O genezie i historii Forum opowiedział prof. dr hab Jerzy Konieczny, Komendant Główny PSP gen. bryg. Wiesław Leśniakiewicz przedstawił "Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy. Wczoraj, dziś i jutro". Nadbryg. prof. SGSP dr Ryszard Grosset zaprezentował Rolę szkół PSP w kształceniu zasobów KSRG, a podczas debaty ekspertów wiceprezydent International Life Saving Federation of Europe dr Jerzy Telak przedstawił Działalność WOPR w KSRG,

Inowrocław.pl

ARTYKUŁ

w tym powiedział, że:

 • WOPR odegrało istotną rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa osobom przebywającym na obszarach wodnych, a jego zasoby były wykorzystywane w działaniach na rzecz bezpieczeństwa w sytuacjach kryzysowych, w tym podczas powodzi w 1997, 2001 i 2010 r. oraz burzy i po niej w 2007 r. na Wielkich Jeziorach Mazurskich
 • Grupy reagowania (operacyjne, interwencyjne) wyznaczały standardy działania, wyszkolenia i wyposażenia WOPR w latach 2004-2012
 • Porozumienie KSRG i WOPR z 2006 r. skutkowało ujednoliceniem taktyki i metodyki pracy ratowników wodnych oraz unifikacją sprzętu ratownictwa wodnego
 • Prezydent ILS Federation w 2012 r. uznał WOPR za jedno z najlepszych stowarzyszeń ratowników wodnych, plasując je na 5-tej pozycji w Europie
 • Od paru lat trwa dekompozycja WOPR, aktualnie (na 28.04.2015) 95 podmiotów posiada prawo do wykonywania ratownictwa wodnego, w tym ok. 70% ma bezpośredni rodowód WOPR
 • W ostatnich latach w Polsce wzrosła liczba wypadków utonięcia osób w wodach ogólnodostępnych

a następnie zaproponował trzy wnioski:

 • Należy zapewnić efektywne wykorzystanie zasobów podmiotów ratownictwa wodnego w działaniach antykryzysowych poprzez włączanie ich do systemu reagowania i zarządzania kryzysowego na poziomach lokalnych, w szczególności powiatowym
 • Należy dokonać korekty założeń współpracy i zmian w umowie KSRG i WOPR
 • Szkoła Główna Służby Pożarniczej powinna zorganizować konferencję naukową dotyczącą bezpieczeństwa na obszarach wodnych

Cel Forum:

 • Dokonanie oceny dorobku organizacyjnego, taktycznego i logistycznego jednostek ratowniczo-gaśniczych Państwowej Straży Pożarnej oraz Ochotniczych Straży Pożarnych powołanych do KSRG
 • Prezentacja dorobku jednostek współpracujących z Systemem: ratownictwa medycznego, górskiego, wodnego, górniczego oraz Policji i jednostek ratownictwa Sił Zbrojnych RP

Organizatorzy:

 • Prezydent Miasta Inowrocław
 • Szpital Wielospecjalistyczny im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu
 • Komenda Powiatowa PSP w Inowrocławiu
 • Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy
 • Związek Miast Polskich
 • Zakład Studiów nad Bezpieczeństwem Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Patroni honorowi:

 • Wojewoda Kujawsko-Pomorski Ewa Mes
 • Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotr Całbecki
 • Wicemarszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Eugeniusz Grzeszczak
 • Prezes Związku Miast Polskich Ryszard Grobelny
 • Prezes Zarządu Głównego Związku OSP Rzeczypospolitej Polskiej Waldemar Pawlak
 • Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej gen. bryg. Wiesław Leśniakiewicz
 • Rektor-Komendant Szkoły Głównej Służby Pożarniczej nadbryg. Ryszard Dąbrowa
 • Rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu prof. dr hab. Bronisław Marciniak
 • Prorektor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu ds. Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy prof. dr hab. Jan Styczyński

Sesję plenarną, z tematem "Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy, Państwowe Ratownictwo Medyczne, Program Ratownictwa i Ochrony Ludności na lata 2014-2020. Osiągnięcia, dylematy, wyzwania", prowadzili: prof. dr hab. Jerzy Konieczny, prof. dr hab. Krystyn Sosada, nadbryg. Maciej Schroeder, a referaty wyłosili:

 • dr hab. Mariusz Goniewicz, Medycyna Ratunkowa. Wczoraj, dziś i jutro
 • mgr Stanisław Świerzewski, Ratownictwo Medyczne. Wczoraj, dziś i jutro
 • Mirosława Stocka-Mirońska, Ratownictwo medyczne w Programie Ratownictwa i Ochrony Ludności na lata 2014-2020, wnioski i rekomendacje
 • gen. dyw. dr inż Anatol Czaban, Służby poszukiwania i ratownictwa FIR Warszawa w aspekcie międzynarodowych i krajowych regulacji prawnych
 • prof. dr hab. Stanisław Kowalik, Postępy badań nad reakcjami psychologicznymi w następstwie klęsk żywiołowych
 • nadbryg. Marek Kowalski, Logistyka w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym

Debaty ekspertów, przyjęcie wniosków i rekomendacji

 • Bezpieczeństwo epidemiologiczne i medycyna sądowa, prowadzący: prof. dr hab. Józef Knap, dr hab. Czesław Żaba, dr Piotr Burda.
 • Monitoring, ratownictwo specjalistyczne w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym, prowadzący: st. bryg. dr inż. Jerzy Ranecki, st. bryg. mgr inż. Artur Przybylski, gen dyw. pil. dr inż. Anatol Czaban. 
 • Ratownictwo medyczne, prowadzący: dr hab. Mariusz Goniewicz, dr Przemysław Paciorek, Mirosława Stocka-Mirońska. 

W pierwszym dniu Forum towarzyszyły pokazy sprzętu jednostek ratownictwa specjalistycznego.

W drugim dniu Forum (29.04.2015) przewidziano certyfikowane warsztaty na tematy:

 • Środki ochrony przed zagrożeniami biologicznymi, chemicznymi i radiacyjnymi, prowadzący: dr Jacek Nitecki, dr Arkadiusz Trzos, st. bryg. dr inż. Jerzy Ranecki
 • Ratownictwo pożarowe, chemiczne, techniczne i wysokościowe, prowadzący: st. bryg. mgr inż. Artur Przybylski
 • Ratownictwo medyczne w sytuacjach ekstremalnych, prowadzący: dr Przemysław Paciorek, mgr Sławomir Butkiewicz
 

Zmień język

UK DE FR


facebook

Odsłon : 9985702