Strona GłównaPrawoILSWOPRPrezesi WOPRMapa strony
   
konferencje

Partnerzy

 logo polkomtel

 

WSPÓŁPRACA


RATEX

logo_kevi_nowe_cmyk_male

PODWODNIK
 

 

 

KONFERENCJA WE LWOWIE

We Lwowskim Państwowym Uniwersytecie Bezpieczeństwa Życia (Львівський Державний Університет Безпеки Життєдіяльності) 15 października 2015 r. Prorektor ds. Naukowych dr hab. Taras Rak (Przewodniczący Komitetu Naukowego) i dr Jerzy Telak (kierownik projektu, wiceprzewodniczący KN) otworzyli konferencję naukową pt. "Zarządzanie bezpieczeństwem na obszarach wodnych", w ramach projektu rozwojowego "Bezpieczna woda – doskonalenie działań administracji lokalnej i służb ratowniczych podczas reagowania na zagrożenia związane z wodą w obwodzie lwowskim”, którego liderem jest Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie. Wykład inauguracyjny pt. Вдосконалення діяльності місцевої адміністрації та рятувальних служб для реагування на загрози повязані з водою у Львівській області wygłosiła dr Oksana Galarowicz.

Na konferencji, w której wzięły udział 172 osoby, w tym członkowie Rady Naukowej WOPR w Słupsku (dr J. Telak, dr. O. Galarowicz, dr Ewa Zieliński), referaty wygłosili m. in.:

 • dr J. Telak, Wybrane zagadnienia działalności Europejskiego Oddziału Międzynarodowej Federacji Ratowania Życia
 • dr E. Zieliński, Stosowanie AED w zagrożeniu środowiskowym hipotermii przez ratowników wodnych i strażaków
 • dr inż. Magdalena Gikiewicz, Współdziałanie samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi w zakresie bezpieczeństwa na obszarach wodnych
 • mgr inż. Radosław Wojciechowski, dr J. Telak, Współczesny sprzęt podręczny do ratownictwa wodnego, wybrane aspekty, w trakcie którego został przedstawiony zakres działania polskich firm:

  Ratex
  Kevisport
  Parker Poland

Wnioski:

 • Należy kontynuować współpracę międzynarodową w zakresie bezpieczeństwa na obszarach wodnych z wykorzystaniem praktyki i teorii ratownictwa wodnego strony ukraińskiej i polskiej.
 • Ukraińskie służby powinny stosować dobre praktyki i implementować przydatne rozwiązania organizacyjno-prawne międzynarodowego i polskiego ratownictwa wodnego.
 • Naukowcy polscy powinni odbyć staże naukowe w uczelni ukraińskiej, zajmującej się zagadnieniami bezpieczeństwa ludności.
Podczas konferencji beneficjentom ukraińskim projektu Polskiej Pomocy Rozwojowej nr 317/PPR2015/JST/IN pn. „Bezpieczna woda – doskonalenie działań administracji lokalnej i służb ratowniczych podczas reagowania na zagrożenia związane z wodą w obwodzie lwowskim” (z 22.04.2015 r.), zostały przekazane nieodpłatne zakupione ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP (przekazanie):


1) Kamizelka asekuracyjna 50 N popularna (25-40 kg) Xs – 10 szt.

2) Kamizelka ratunkowa 100 N standardowa (do 15 kg) BABY – 10 szt.

3) Kamizelka ratunkowa 100 N standardowa (15-40 kg) XS – 10 szt.

4) Kamizelka ratunkowa 100 N standardowa (40-60 kg) S – 10 szt.

5) Kamizelka asekuracyjna 50 N specjalna model RATOWNIK pow. 70 kg XL – 10 szt.

6) Kamizelka wyczynowa specjalna 50 N typ RATOWNIK pow. 70 kg XL – 10 szt.

7) Kamizelka wyczynowa specjalna pełna 50 N typ RATOWNIK pow. 70 kg XL – 10 szt.

8) Rzutka ratunkowa standard – 10 szt.

9) Koło ratunkowe MARS ST – 10 szt.

10) Koło ratunkowe MARS ST z zasobnikiem – 10 szt.

11) Pas ratowniczy WĘGORZ 2 – 10 szt.

12) Lina asekuracyjna w zasobniku (średnica 6 mm, 80 m) – 10 szt.

13) Lina asekuracyjna w zasobniku (średnica 10 mm, 100 m) – 10 szt.

14) Boja ratownicza SP – 4 szt.

15) Bosak teleskopowy 1,25-2,0 m – 4 szt.

16) Zasobnik na rzutkę ratunkową – 10 szt.

17) Koło ślizgowe – 10 szt.

18) Deska ortopedyczna BaxStrap SSS, PediPad, pasy, SpeedBlock – 2 szt.

19) Zestaw R1 KSP zgodny 2012 apteczka ratownika – 2 kpl.

20) Środek asekuracyjny RATOWNIK z rzutką trapezową i nożem – 4 szt.

21) Światło do kamizelki – 4 szt.

22) Zestaw ABC do nurkowania REG (maska, fajka, płetwy) – 4 szt.

23) Megafon ER-66S, tuba elektroakustyczna – 2 szt.

24) ELITE-5 CHIRP W/XD 83/200/455/800 – 2 szt.

25) Książka pt. „Bezpieczna woda” cz. 1, ISBN 978-83-88446-55-9 – 100 szt.

26) Książka pt. „Bezpieczna woda” cz. 2, ISBN 978-83-88446-56-6 – 100 szt.


Monografie wydane w związku z konferencją:


"Безпечна водa", Чacтинa 1

Науковi pедактори: Тaрас Рак д. техн. наук, Єжи Teляк канд. наук, Оксана Гaляpoвiч канд. наук, В. Гopбaнь канд. екон. наук

 • Т.Є. Рак, В.Б. Горбань, О.В. Хлевной, Профілактика смертності від нещасних випадків на воді: вітчизняний і світовий досвід
 • Р.Ю. Сукач, В.Б. Лоїк, Іновінг антикризового управління ліквідацією надзвичайних ситуацій в умовах невизначеності та ризику
 • В.Б. Лоїк, Б.В. Штайн, А.М. Ковальчук, Проведення професійної підготовки рятувальників на воді
 • В.Б. Лоїк, Б.В. Штайн,Р.С. Фіца, Організація водолазних робіт
 • О.П. Борис, М.Л. Якіменко, Універсальний рятувальний засіб
 • В.С. Кропивницький, О.Ф.Нікулін,С.М.Чумаченко, Використання безпілотних авіаційних комплексів для підвищення ефективності застосування пожежно-рятувального катеру UMS-1000
 • О. В. Придатко, М. І. Сичевський, Комплект бонових загороджень модульної конструкції як складова багатофункціонального аварійно-рятувального автомобіля контейнерного типу
 • О.Ф. Нікулін,Н.Я. Недбаєв, А.И. Мороз, О.М. Тітенко, Удосконалення способу вироблення сорбенту нафтопродуктів в умовах ліквідації аварійних розливів та математичне моделювання його процесів
 • Р. І. Сірко, Практичні аспекти професійної придатності та психофізіологічного відбору рятувальників до діяльності у особливих умовах
 • Є. Teляк, О. Гaляpoвiч, E. Зєлiньcкi, Вдосконалення діяльності місцевої адміністрації та рятувальних служб для реагування на загрози пов'язані з водою у Львівській області

"Bezpieczna woda" część 2

Redakcja naukowa: dr Jerzy Telak, dr Oksana Galarowicz

 • O. Galarowicz, J. Telak, Polska pomoc humanitarna, wybrane aspekty
 • J. Telak, Wybrane zagadnienia działalności Europejskiego Oddziału Międzynarodowej Federacji Ratowania Życia
 • S. Przybylski, J. Przybylski, D. Skalski, Z. Narloch, Możliwości współdziałania między służbami sąsiednich państw
 • J. Telak, O. Galarowicz, Reagowanie i zarządzanie kryzysowe w przypadku zagrożeń bezpieczeństwa
 • M. Gikiewicz, Współdziałanie samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi w zakresie bezpieczeństwa na obszarach wodnych
 • S. Przybylski, D. Skalski, J. Przybylski, Z. Narloch, Znajomość przez służby ratownicze warunków hydrologicznych i meteorologicznych oraz organizacja polskich sił ratowniczych
 • S. Przybylski, J. Przybylski, D. Skalski, Z. Narloch, Dynamika akcji ratowniczej w aspekcie sumarycznych możliwości służb ratowniczych na wybranych obszarach Morza Bałtyckiego
 • E. Zieliński, O. Galarowicz, J. Telak, Specyfika postępowania ratowniczego w utonięciach osób dorosłych dla ratowników systemu
 • B. Waade, P. Makar, A. Pęczak-Graczyk, Ocena sprawności specjalnej ratowników WOPR
 • A. Prędecka, Zagrożenia epidemiologiczne w kąpieliskach
 

Zmień język

UK DE FR


facebook

Odsłon : 9900425