Strona GłównaPrawoILSWOPRPrezesi WOPRMapa strony
   
konferencje

Partnerzy

 logo polkomtel

 

WSPÓŁPRACA


RATEX

logo_kevi_nowe_cmyk_male

PODWODNIK
 

 

 

KONFERENCJA W CNBOP

W Centrum Naukowo Badawczym Ochrony Przeciwpożarowej im. J. Tuliszkowskiego - Państwowym Instytucie Badawczym w Józefowie 3 lutego 2016 r. odbyła się Konferencja Międzynarodowa pt. „Wspólne kierunki międzynarodowej współpracy naukowo-badawczej na rzecz poprawy bezpieczeństwa powszechnego” z udziałem przedstawicieli służb ratowniczych, uczelni i szkół z Litwy, Lotwy, Ukrainy, Białorusi i Polski. Organizatorem konferencji było CNBOP i Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie, a jej otwarcia dokonał Dyrektor CNBOP bryg. dr inż. Dariusz Wróblewski i Rektor Komendand nadbryg. Ryszard Dąbrowa. Na konferencji referat nt. "Wybrane aspekty wsółpracy międzynarodowej SGSP" wygłosiła dr Oksana Galarowicz a dr Jerzy Telak przedstawił plany i perpektywy współpracy międzynarodowej w ramach projektów naukowych i rozwojowych.

W konferencji wzięli udział specjaliści w zakresie współpracy międzynarodowej, bezpieczeństwa, pożarnictwa i ratownictwa z Litwy, Łotwy, Ukrainy, Białorusi, Komendy Głownej PSP, CNBOP-PIB i SGSP, którzy zaprezentowali:

  • Dokonania, potencjał, możliwości współpracy
  • Specyfika funkcjonowania jednostek, obszar działalności, realizowane projekty oraz propozycja wspólnych obszarów współpracy naukowej
  • Określenie zadań, potrzeb i oczekiwań wspólnych przedsięwzięć naukowo-badawczych
  • Przedstawienie propozycji wspólnych obszarów współpracy
  • Możliwe źródła finansowania wspólnych projektów międzynarodowych
  • Przedstawienie proponowanych źródeł finansowania w kontekście propozycji wspólnych obszarów współpracy

Cel konferencji stanowiło zapoznanie uczestników ze źródłami finansowania przedsięwzięć międzynarodowych tj.: Unijny Mechanizm Ochrony Ludności, Horyzont 2020, TAIEX, Twinning, system wymiany ekspertów ochrony ludności, Polska Pomoc Rozwojowa, wymiana studentów (Erasmus, Leonardo itp.), Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 (współpraca transgraniczna), Federation of the European Union Fire Officers Associations, European Fire Academy, Fire Safe Europe, NATO, ONZ, OPCW, CTIF, World Fire Statistics Center, Nordstat Cooperation, CNBOP-PIB (w zakresie certyfikacji), International Civil Defence Organisation, działania w programie Marie Skłodowska-Curie.

Rektor – Komendant SGSP nadbryg. R. Dąbrowa zaproponował powołanie Międzynarodowej Rady Naukowo-Badawczej w celu przygotowania wspólnych projektów i zacieśnienia współpracy międzynarodowej.

 

Zmień język

UK DE FR


facebook

Odsłon : 9900537